Tyxo.bg counter

Цени за налични продукти на "Дени Трейд" ЕООД

Номенклатурен номер Име Цена Разфасовка Тегло API
7800024 ТСп-15К 745.69 лв. 205 л. 199.5 кг. GL-3
7800025 ТСп-15К 17.48 лв. 4 л. 3.845 кг. GL-3
7800121 ТСп-15К 42.45 лв. 10 л. 9.1 кг. GL-3
7800038 МГЕ-46В 77 лв. 20 л. 17.9 кг.
7800026 МГЕ-46В 707 лв. 205 л. 197.5 кг.
7800011 М-6з/10В 691.5 лв. 205 л. 197 кг. SD/CB
7800090 М-10Г2ЦС 668.75 лв. 205 л. 199 кг. CC
7800009 М-10Г2к 510.91 лв. 205 л. 198 кг. CC
7800047 М-10Г2к 14 лв. 4 л. 3.561 кг. CC
7800010 М-10Г2к 96 лв. 30 л. 28.2 кг. CC
7800144 Литол-24 26.38 лв. 4 кг. 4.5 кг.
7800146 Литол-24 52.5 лв. 8 кг. 8.6 кг.
7800001 Литол-24 2.94 лв. 350 гр. 0.35 кг.
7800102 Литол-24 108.9 лв. 18 кг. 19.5 кг.
7800035 Литол-24 5.85 лв. 800 гр. 0.8 кг.
7800000 Литол-24 1.79 лв. 150 гр. 0.177 кг.
7800143 КС-19П (А) 821.88 лв. 205 л. 200 кг.
7800112 И-40А 660 лв. 205 л. 197 кг.
7800100 И-20А 540.75 лв. 205 л. 194.1 кг.
7800148 И-12А 536 лв. 205 л. 193 кг.
7800135 Газпромнефт ШРУС 265.25 лв. 18 кг. 19.4 кг.
7800004 Газпромнефт ШРУС 5.91 лв. 350 гр. 0.35 кг.
7800003 Газпромнефт ШРУС 2.65 лв. 150 гр. 0.176 кг.
7800063 Газпромнефт Хидравлик HZF 46 867.5 лв. 205 л. 196.1 кг.
7800098 Газпромнефт Хидравлик HVLP 46 1043.7 лв. 205 л. 197.1 кг.
7800127 Газпромнефт Хидравлик HLPD 46 960.25 лв. 205 л. 197 кг.
7800156 Газпромнефт Хидравлик HLP 68 649.5 лв. 205 л.
7800116 Газпромнефт Хидравлик HLP 46 41.5 лв. 10 л. 9.9 кг.
7800068 Газпромнефт Хидравлик HLP 46 619 лв. 205 л. 196.1 кг.
7800122 Газпромнефт Хидравлик HLP 32 646.36 лв. 205 л. 197 кг.
7800043 Газпромнефт Хидравлик 68 583.63 лв. 205 л. 197.1 кг.
7800036 Газпромнефт Хидравлик 46 525.31 лв. 205 л. 180 кг.
7800037 Газпромнефт Хидравлик 32 513.53 лв. 205 л. 179 кг.
7800145 Газпромнефт Хидравлик 100 606.75 лв. 205 л. 199 кг.
7800020 Газпромнефт Турбо Универсал 15W-40 API CD 77.38 лв. 20 л. 18.9 кг. CD
7800095 Газпромнефт Турбо Универсал 15W-40 API CD 181.2 лв. 50 л. 49 кг. CD
7800134 Газпромнефт Турбо Универсал 15W-40 API CD 22.75 лв. 5 л. 4.2 кг. CD
7800019 Газпромнефт Турбо Универсал 15W-40 API CD 693.75 лв. 205 л. 197 кг. CD
7800021 Газпромнефт Турбо Универсал 15W-40 API CD 112.48 лв. 30 л. 28 кг. CD
7800067 Газпромнефт Турбинно Масло 32 692.94 лв. 205 л. 194.1 кг.
7800053 Газпромнефт Супер 5W-40 API SG/CD 7.48 лв. 1 л. 0.951 кг. SG/CD
7800054 Газпромнефт Супер 5W-40 API SG/CD 27.25 лв. 4 л. 3.7 кг. SG/CD
7800124 Газпромнефт Супер 15W-40 API SG/CD 23.81 лв. 5 л. 4 кг. SG/CD
7800129 Газпромнефт Супер 15W-40 API SG/CD 5.44 лв. 1 л. 0.96 кг. SG/CD
7800078 Газпромнефт Супер 15W-40 API SG/CD 740.75 лв. 205 л. 197.1 кг. SG/CD
7800130 Газпромнефт Супер 15W-40 API SG/CD 19.13 лв. 4 л. 3.2 кг. SG/CD
7800077 Газпромнефт Супер 10W-40 API SG/CD 853.13 лв. 205 л. 195.1 кг. SG/CD
7800082 Газпромнефт Супер 10W-40 API SG/CD 20.3 лв. 4 л. 3.7 кг. SG/CD
7800120 Газпромнефт Супер 10W-40 API SG/CD 25.35 лв. 5 л. 4.1 кг. SG/CD
7800101 Газпромнефт Супер 10W-40 API SG/CD 5.84 лв. 1 л. 1 кг. SG/CD
7800093 Газпромнефт Супер 10W-30 API SG/CD 6.25 лв. 1 л. 0.97 кг. SG/CD
7800094 Газпромнефт Супер 10W-30 API SG/CD 27.5 лв. 5 л. 4.6 кг. SG/CD
7800018 Газпромнефт Стандарт 20W-50 APISF/CC 21.5 лв. 5 л. 4.7 кг. SF/CC
7800017 Газпромнефт Стандарт 20W-50 APISF/CC 5.06 лв. 1 л. 0.975 кг. SF/CC
7800039 Газпромнефт Стандарт 20W-50 APISF/CC 832.5 лв. 205 л. 197.1 кг. SF/CC
7800034 Газпромнефт Стандарт 20W-50 APISF/CC 17.44 лв. 4 л. 3.8 кг. SF/CC
7800016 Газпромнефт Стандарт 15W-40 APISF/CC 22.06 лв. 5 л. 4.695 кг. SF/CC
7800013 Газпромнефт Стандарт 15W-40 APISF/CC 5.36 лв. 1 л. 0.972 кг. SF/CC
7800092 Газпромнефт Стандарт 15W-40 APISF/CC 85.31 лв. 20 л. 18.9 кг. SF/CC
7800014 Газпромнефт Стандарт 15W-40 APISF/CC 705.94 лв. 205 л. 196 кг. SF/CC
7800015 Газпромнефт Стандарт 15W-40 APISF/CC 17.85 лв. 4 л. 3.79 кг. SF/CC
7800091 Газпромнефт Стандарт 10W-40 APISF/CC 89.95 лв. 20 л. 18.7 кг. SF/CC
7800033 Газпромнефт Стандарт 10W-40 APISF/CC 24.13 лв. 5 л. 4.7 кг. SF/CC
7800030 Газпромнефт Стандарт 10W-40 APISF/CC 5.55 лв. 1 л. 0.875 кг. SF/CC
7800031 Газпромнефт Стандарт 10W-40 APISF/CC 835.38 лв. 205 л. 179 кг. SF/CC
7800032 Газпромнефт Стандарт 10W-40 APISF/CC 19.34 лв. 4 л. 3.8 кг. SF/CC
7800059 Газпромнефт Редуктор WS 220 973.25 лв. 205 л. 184 кг.
7800080 Газпромнефт Редуктор F 320 2403.75 лв. 205 л. 201.1 кг.
7800072 Газпромнефт Редуктор F 220 2807.5 лв. 205 л. 184 кг.
7800058 Газпромнефт Редуктор CLP 220 942.5 лв. 205 л. 184 кг.
7800057 Газпромнефт Редуктор CLP 150 915 лв. 205 л. 200 кг.
7800105 Газпромнефт Премиум N 5W-40 9.56 лв. 1 л. 1 кг. SN/CF
7800106 Газпромнефт Премиум N 5W-40 34.85 лв. 4 л. 3.7 кг. SN/CF
7800141 Газпромнефт Премиум L 5W-40 38.06 лв. 5 л. 4.5 кг. SL/CF
7800104 Газпромнефт Премиум L 5W-30 30.03 лв. 4 л. 3.7 кг. SL/CF
7800140 Газпромнефт Премиум L 5W-30 37.53 лв. 5 л. 4.5 кг. SL/CF
7800103 Газпромнефт Премиум L 5W-30 8.13 лв. 1 л. 1 кг. SL/CF
7800123 Газпромнефт Премиум L 10W-40 30.13 лв. 5 л. 4.1 кг. SL/CF
7800147 Газпромнефт Премиум L 10W-40 6.88 лв. 1 л. 0.96 кг. SL/CF
7800128 Газпромнефт Премиум L 10W-40 1033 лв. 205 л. 195 кг. SL/CF
7800139 Газпромнефт Премиум L 10W-40 24.95 лв. 4 л. 3.7 кг. SL/CF
7800149 Газпромнефт Премиум GF-5 5W-30 40 лв. 4 л. SN//GF-5
7800132 Газпромнефт Премиум C3 5W-30 47.48 лв. 4 л. 3.2 кг. SN
7800131 Газпромнефт Премиум C3 5W-30 13.06 лв. 1 л. 0.94 кг. SN
7800050 Газпромнефт Премиум 5W-40 API SM/CF 8.53 лв. 1 л. 0.937 кг. SM/CF
7800051 Газпромнефт Премиум 5W-40 API SM/CF 31.1 лв. 4 л. 3.6 кг. SM/CF
7800108 Газпромнефт Премиум 5W-40 API SM/CF 1486.25 лв. 205 л. 191 кг. SM/CF
7800070 Газпромнефт Премиум 10W-40 API SL/CF 6.88 лв. 1 л. 0.964 кг. SL/CF
7800071 Газпромнефт Премиум 10W-40 API SL/CF 24.95 лв. 4 л. 3.8 кг. SL/CF
7800074 Газпромнефт ПМ 820.5 лв. 205 л. 194.1 кг.
7800022 Газпромнефт Мото 2Т 4.88 лв. 1 л. 0.964 кг.
7800152 Газпромнефт Мото 2Т 698.25 лв. 205 л.
7800119 Газпромнефт МГД-20М 1336.13 лв. 205 л. 200 кг.
7800044 Газпромнефт МГ-68В 685.75 лв. 205 л. 197.1 кг.
7800079 Газпромнефт Компресорно Масло 46 779.35 лв. 205 л. 196.1 кг.
7800118 Газпромнефт Компресорно Масло 220 972.85 лв. 205 л. 195 кг.
7800115 Газпромнефт Компресор S Synth 100 1700 лв. 205 л. 195 кг.
7800005 Газпромнефт Екогаз 15W-40 6.81 лв. 1 л. 0.972 кг. SJ/CF
7800006 Газпромнефт Екогаз 15W-40 22.48 лв. 4 л. 3.79 кг. SJ/CF
7800028 Газпромнефт Екогаз 10W-40 7.31 лв. 1 л. 0.873 кг. SJ/CF
7800084 Газпромнефт Екогаз 10W-40 1132 лв. 205 л. 200.1 кг. SJ/CF
7800029 Газпромнефт Екогаз 10W-40 25.25 лв. 4 л. 3.491 кг. SJ/CF
7800069 Газпромнефт Дизел Приоритет 15W-40 API CH-4/SL 999.38 лв. 205 л. 197.1 кг. SJ/CH-4
7800007 Газпромнефт Дизел Приоритет 10W-40 API CH-4/SL 1045.5 лв. 205 л. 195 кг. SJ/CH-4
7800008 Газпромнефт Дизел Приоритет 10W-40 API CH-4/SL 118.75 лв. 20 л. 18.7 кг. SJ/CH-4
7800062 Газпромнефт Дизел Приоритет 10W-30 API CH-4/SL 124 лв. 20 л. 18.7 кг. SJ/CH-4
7800061 Газпромнефт Дизел Премиум 5W-40 API CI-4/SL 172.75 лв. 20 л. 18.5 кг. SL/CI-4
7800133 Газпромнефт Дизел Премиум 15W-40 API CI-4/SL 120.5 лв. 20 л. 19.1 кг. SL/CI-4
7800076 Газпромнефт Дизел Премиум 15W-40 API CI-4/SL 1001.94 лв. 205 л. 197.1 кг. SL/CI-4
7800060 Газпромнефт Дизел Премиум 10W-40 API CI-4/SL 184.88 лв. 30 л. 27.5 кг. SL/CI-4
7800075 Газпромнефт Дизел Премиум 10W-40 API CI-4/SL 1191.56 лв. 205 л. 195.1 кг. SL/CI-4
7800099 Газпромнефт Дизел Премиум 10W-40 API CI-4/SL 33.31 лв. 5 л. 4.7 кг. SL/CI-4
7800066 Газпромнефт Дизел Екстра 20W-50 API СF-4/CF/SG 806.88 лв. 205 л. 197.1 кг. SG/СF-4/CF
7800065 Газпромнефт Дизел Екстра 15W-40 API СF-4/CF/SG 802.06 лв. 205 л. 197.1 кг. SG/СF-4/CF
7800064 Газпромнефт Дизел Екстра 10W-40 API СF-4/CF/SG 986.56 лв. 205 л. 197.1 кг. SG/СF-4/CF
7800125 Газпромнефт Грес Synth LX EP 2 277 лв. 18 кг. 19.1 кг.
7800073 Газпромнефт Slide Way 68 768.75 лв. 205 л. 197.1 кг.
7800107 Газпромнефт Slide Way 220 784.13 лв. 205 л. 200.1 кг.
7800086 Газпромнефт Motor Oil 40 548.38 лв. 205 л. 199 кг. SC/CA
7800087 Газпромнефт Motor Oil 40 17.5 лв. 4 л. 3.8 кг. SC/CA
7800088 Газпромнефт Motor Oil 40 21.38 лв. 5 л. 4.7 кг. SC/CA
7800085 Газпромнефт Motor Oil 40 4.76 лв. 1 л. 0.98 кг. SC/CA
7800045 Газпромнефт HD 50 API CC 741.25 лв. 205 л. 201.1 кг. CC
7800048 Газпромнефт HD 50 API CC 16.88 лв. 4 л. 3.9 кг. CC
7800012 Газпромнефт HD 50 API CC 19.98 лв. 5 л. 4.795 кг. CC
7800113 Газпромнефт GL-5 80W-90 57.88 лв. 10 л. 10 кг. GL-5
7800023 Газпромнефт GL-5 80W-90 6.23 лв. 1 л. 0.989 кг. GL-5
7800097 Газпромнефт GL-5 80W-90 1039 лв. 205 л. 200 кг. GL-5
7800126 Газпромнефт GL-5 80W-90 24.25 лв. 4 л. 3.5 кг. GL-5
7800041 Газпромнефт GL-4 80W-90 26.56 лв. 5 л. 4.8 кг. GL-4
7800042 Газпромнефт GL-4 80W-90 874 лв. 205 л. 200.1 кг. GL-4
7800040 Газпромнефт GL-4 80W-90 6.03 лв. 1 л. 0.99 кг. GL-4
7800138 Газпромнефт GL-4 80W-85 87.5 лв. 20 л. 19.1 кг. GL-4
7800096 Газпромнефт GL-1 140 628.13 лв. 205 л. 201 кг. GL-1
7800052 Газпромнефт Form Oil 135 721.15 лв. 205 л. 198.1 кг.
7800114 Газпромнефт EP-3 116.25 лв. 18 кг. 19.4 кг.
7800081 Газпромнефт EP-3 265.43 лв. 45 кг. 47.5 кг.
7800117 Газпромнефт EP-2 116.25 лв. 18 кг. 19.3 кг.
7800049 Газпромнефт EP-2 287.3 лв. 45 кг. 47.5 кг.
7800137 Газпромнефт ATF DX III 1377.5 лв. 205 л. 195.1 кг.
7800136 Газпромнефт ATF DX III 8.88 лв. 1 л. 0.95 кг.
7800111 Газпромнефт ATF DX II 948.63 лв. 205 л. 194.1 кг.
7800109 Газпромнефт ATF DX II 6.9 лв. 1 л. 1 кг.
7800110 Газпромнефт ATF DX II 26.23 лв. 4 л. 3.7 кг.
7900022 G-Special UTTO 10W-30 1173.83 лв. 205 л. 197 кг. GL-4
7900021 G-Special UTTO 10W-30 131.88 лв. 20 л. GL-4
7900023 G-Special STOU 10W-40 135.52 лв. 20 л. 19.5 кг. SF/SE/CG-4/CF-4/CE/CD/GL-4
7900024 G-Special STOU 10W-40 1202.53 лв. 205 л. 195 кг. SF/SE/CG-4/CF-4/CE/CD/GL-4
7900008 G-Profi MSJ 15W-40 2054.92 лв. 205 л. 194 кг. SN/CJ-4
7900007 G-Profi MSJ 15W-40 327.04 лв. 30 л. SN/CJ-4
7900016 G-Profi MSI Плюс 15W-40 1257.06 лв. 205 л. 197 кг. SL/CI-4
7900015 G-Profi MSI Плюс 15W-40 138.88 лв. 20 л. SL/CI-4
7900010 G-Profi MSI 10W-40 1318.16 лв. 205 л. SL/CI-4
7900009 G-Profi MSI 10W-40 145.32 лв. 20 л. 19.4 кг. SL/CI-4
7900014 G-Profi MSH 15W-40 1185.31 лв. 205 л. 197 кг. SL/CH-4
7900013 G-Profi MSH 15W-40 131.04 лв. 20 л. 19.4 кг. SL/CH-4
7900012 G-Profi MSH 10W-40 1325.94 лв. 205 л. 197 кг. SL/CH-4
7900011 G-Profi MSH 10W-40 146.72 лв. 20 л. SL/CH-4
7900020 G-Profi GT LA 10W-40 2505.51 лв. 205 л. 192 кг.
7900019 G-Profi GT LA 10W-40 259.84 лв. 20 л. 19.5 кг.
7900018 G-Profi GT 10W-40 1940.12 лв. 205 л. 193 кг. CI-4
7900017 G-Profi GT 10W-40 201.04 лв. 20 л. CI-4
7900002 G-Energy Експерт L 5W-40 9.87 лв. 1 л. 0.936 кг. SL/CF
7900003 G-Energy Експерт L 5W-40 44.1 лв. 5 л. 4.5 кг. SL/CF
7900000 G-Energy Експерт L 5W-30 9.97 лв. 1 л. 0.932 кг. SL/CF
7900001 G-Energy Експерт L 5W-30 45.15 лв. 5 л. SL/CF
7900006 G-Energy Експерт L 10W-40 36.12 лв. 5 л. 4.6 кг. SL/CF
7900004 G-Energy Експерт L 10W-40 8.19 лв. 1 л. 0.95 кг. SL/CF
7900005 G-Energy Експерт L 10W-40 29.96 лв. 4 л. SL/CF
7800056 G-Energy Expert DOT-4 4 лв. 455 мл. 0.489 кг.
7800055 G-Energy Expert DOT-4 6.38 лв. 910 мл. 0.961 кг.