BGWebCounterИ-12А

И-12А


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Масло без добавки, предназначено за смазване на вретенни лагери, високоскоростни лекотоварни втулки и шпиндели от различни видове металообработващи машини. Също така се използва като работна смазка в обемните хидропроводи, които работят в закрити помещения и на открит въздух, за амонячни бутални компресори и за много други видове оборудване; за произвеждане на масла с добавки, пластични и консервационни смазки, емулгиращи състави, технологични смазки и течности. Обозначение по ГОСТ 17479.4-87 съответстват на И-ЛГ-А-15.

ПРЕДИМСТВА

 

  • маслото осигурява понижаване на триенето и износване на контактиращите детайли, извежда топлината от възлите на триене;
  • защитава детайлите от корозия, почиства повърхностите на триене от замърсявания.

 

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм2 20,3
Пламна температура в отворен тигел, °С 202
Температура на течливост, °С -27
Киселинно число, мг KOH/г 0.01
Съдържание на пепел, % 0.005
Плътност, при 15 °С, г/cм3 0.869
Цвят на колориметър ЦНТ, ед. ЦНТ 1.0


Safety data sheet Информационен лист за безопасност Технически характеристики