BGWebCounterТп-30

Тп-30


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Тп-30 е турбинно масло, което се произвежда от висококачествени минерални базови масла и ефективен пакет от добавки, който се състои от противоизносни, антиокислителни, антикорозионни и други добавки. Осигурява високи експлоатационни характеристики: превъзходна защита на оборудването, надеждна експлоатация, намаляване времето за престой и увеличаване срока за смяна на маслото.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначено е за смазване на лагери и турбинни спомагателни механизми на турбогенератори(парни газови турбини, турбокомпресорни машини, хидротурбини, корабни парни турбини и други аналогични видове оборудване), както и за работа за регулирането на тези машини, в качеството на хидравлична течност.


ПРЕДИМСТВА

Антикорозионни свойства.
Благодарение на наличието на антикорозионна добавка в състава, маслото осигурява защита на детайлите на турбината от корозионно въздействие.

Противоизносни свойства.
Осигурява защита на детайлите на турбината от износване и надраскване чрез използване на високоефективни противоизносни добавки, благодарение на което се удължава живота на оборудването.

Антиокислителни свойства.
Използването на висококачествено базово масло и пакет от добавки, съдържащ в състава си антиокислителна съставна част, възпрепятства образуването на високотемпературни отлагания, чрез което се удължава интервала за смяна на смазочния материал.

Деемулгиращи свойства.
Притежава добри деемулгиращи свойства, което осигурява възможност за приложение във влажна среда.Технически характеристики