BGWebCounterТп-30


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Тп-30 е турбинно масло, което се произвежда от висококачествени минерални базови масла и ефективен пакет от добавки, който се състои от противоизносни, антиокислителни, антикорозионни и други добавки. Осигурява високи експлоатационни характеристики: превъзходна защита на оборудването, надеждна експлоатация, намаляване времето за престой и увеличаване срока за смяна на маслото.

ПРЕДИМСТВА

  • Антикорозионни свойства. Благодарение на наличието на антикорозионна добавка в състава, маслото осигурява защита на детайлите на турбината от корозионно въздействие.
  • Противоизносни свойства. Осигурява защита на детайлите на турбината от износване и надраскване чрез използване на високоефективни противоизносни добавки, благодарение на което се удължава живота на оборудването.
  • Антиокислителни свойства. Използването на висококачествено базово масло и пакет от добавки, съдържащ в състава си антиокислителна съставна част, възпрепятства образуването на високотемпературни отлагания, чрез което се удължава интервала за смяна на смазочния материал.
  • Деемулгиращи свойства. Притежава добри деемулгиращи свойства, което осигурява възможност за приложение във влажна среда.

Технически характеристики Технически характеристики