BGWebCounterGazpromneft Reductor CLP 100


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
20 литра
50 литра
205 литра


Спецификации / Ниво на свойствата / Одобрения:
 • DIN 51517 Part 3
 • AGMA 9005-E02
 • AIST 224
 • David Brown S1.53.101 (E)

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Разработени за приложение в зъбни предавки на съвременното промишлено оборудване, изискващо използването на висококачествени легирани масла с повишени противопиттингови, противоизносни, антикорозионни свойства. Също така могат да се използват в циркулационни системи на различни механизми, работещи при повишено натоварване, във възлите на триене на автоматичните преси за горещо щамповане и други тежко натоварени възли на промишлено оборудване. Произвеждат се с използване на високоефективен вносен пакет от добавки, който предотвратява детайлите от корозия, които съществено подобряват смазочните, деемулгиращи, антипенни свойства. Позволяват да се съкрати номенклатурата на редукторните масла, използвани от потребителите.

ПРЕДИМСТВА

 •  .
 • превъзходните противоизносни и противозадирни свойства осигуряват надеждна защита на зъбните предавки.
 • осигуряват висока термоокислителна стабилност, което позволява да се съхранят високите експлоатационни характеристики в продължение на целия срок на годност на маслото.
 • гарантират увеличаването на ресурса на промишленото оборудване.

ПРИЛОЖЕНИЕ

 • превъзходните противоизносни и противозадирни свойства осигуряват надеждна защита на зъбните предавки.
 • осигуряват висока термоокислителна стабилност, което позволява да се съхранят високите експлоатационни характеристики в продължение на целия срок на годност на маслото.
 • гарантират увеличаването на ресурса на промишленото оборудване.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Gazpromneft Reductor CLP 100
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм²/с 100
Пламна температура в отворен тигел, °С ASTM D 92 240
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 20
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.7
Плътност, при 20 °С, г/см³ ASTM D 4052 0.888
Вискозитетен индекс ASTM D 2270 92
Триболични характеристики при 20±5 °С на ЧШМ: индекс на триене (Из), Н ГОСТ 9490 464
Триболични характеристики при 20±5 °С на ЧШМ: диаметър на износване (Ди), мм ГОСТ 9490 0.26
Корозия на медната пластинка, 24ч. при 120 °C ASTM D 130

Поръчай Поръчай Safety data sheet Safety data sheet Информационен лист за безопасност Информационен лист за безопасност Технически характеристики Технически характеристики