BGWebCounterGazpromneft Reductor CLP 220

Gazpromneft Reductor CLP 220


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
20 литра
50 литра
205 литра

Вискозитетен клас по ISO VG: 220
Експлоатационен клас: DIN 51517 ч.3
Спецификации /Одобрения: Одобрено Cincinnati Machine P-77, P-74/ Съответстват на изискванията на спецификациите DIN 51517 Part 3, AGMA 9005-E02, AIST 224, David Brown S1.53.101(E).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Разработени за приложение в зъбни предавки на съвременното промишлено оборудване, изискващо използването на висококачествени легирани масла с повишени противопиттингови, противоизносни, антикорозионни свойства. Също така могат да се използват в циркулационни системи на различни механизми, работещи при повишено натоварване, във възлите на триене на автоматичните преси за горещо щамповане и други тежко натоварени възли на промишлено оборудване. Произвеждат се с използване на високоефективен вносен пакет от добавки, който предотвратява детайлите от корозия, които съществено подобряват смазочните, деемулгиращи, антипенни свойства. Позволяват да се съкрати номенклатурата на редукторните масла, използвани от потребителите.

ПРЕДИМСТВА

 

  • превъзходните противоизносни и противозадирни свойства осигуряват надеждна защита на зъбните предавки;
  • осигуряват висока термоокислителна стабилност, което позволява да се съхранят високите експлоатационни характеристики в продължение на целия срок на годност на маслото;
  • гарантират увеличаването на ресурса на промишленото оборудване.

 

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Вискозитетен клас по ISО 68 100 150 220 320 460 680
Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм2 68 100 150 220 320 460 680
Вискозитетен индекс 90 90 90 90 90 90 85
Пламна температура в отворен тигел, °С 228 232 236 246 250 253 260
Температура на течливост, °С -18 -18 -18 -15 -15 -15 -15
Общо киселинно число, мг KOH/г 0.64
Трибологичени характеристики:
- индекс задира (Из), Н 521
- диаметър на петното на износване (Ди), мм
Тест на корозия на пластинките от мед при 100 °С в течение 3 ч 0.3
Цвят 2.5 3.0 3.0 3.5 4.5 5.5 6.0
Плътност, при 20 °С, г/см3 0.885 0.893 0.895 0.898 0.900 0.903 0.907


Safety data sheet Информационен лист за безопасност Технически характеристики