BGWebCounterGazpromneft Hydraulic HZF 68


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
20 литра
205 литра


Спецификации / Ниво на свойствата / Одобрения:
 • DIN 51524 Part 2
 • Eaton Vickers 35VQ25
 • MAG P-69 (ISO 68)
 • Denison HF-0
 • Denison HF-1
 • Denison HF-2
 • Bosch Rexroth 90220-01

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Серията безпепелни хидравлични масла е предназначена за използване в хидросистемите на тежкотоварните машини и оборудване, включително с ЦПУ, в машините за леене под налягане, мобилните приложения и морските плавателни съдове, които работят при високи температури и налягания. Могат да се прилагат в хидросистеми, оборудвани с високопроизводителни помпи от различни типове. Биха могли да се използват в системи, които съдържат сервоклапани, в които не се допуска натрупването на отлагания. Маслото е разработено съвместно с един от световните лидери в областта на производството на смазочни материали. Произведено е на основата на минерални дълбокопочистващи базови масла и специално подбрани вносни добавки, които осигуряват на маслото отлична термична и хидролитична стабилност, добри деемулгиращи и антикорозионни свойства, уникална филтруемост.

ПРЕДИМСТВА

 • продължителни срокове на годност на маслото и оборудването, към което се прилага.
 • отлична антикорозионна и антиокислителна стабилност по отношение на цветните метали и сплави (мед, сребро, бронз, цинк), благодарение на балансиран пакет добавки и висококачествено базово масло.
 • ефективна работа на маслото, ако в него попадне малко количество вода и добра отделяемост от значителни количества вода, висока хидролитична стабилност.
 • отлична съвместимост с уплътнения на хидравлични системи заради прилагането на безпепелен пакет от добавки.
 • осигурява бързо въздухоотделяне без излишно пенообразуване.
 • подобрени екологични свойства, обусловени от отсъствие на цинк в състава на маслото.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Gazpromneft Hydraulic HZF 68
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм²/с ASTM D 445 8.5
Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм²/с ASTM D 445 68
Пламна температура в отворен тигел, °С ASTM D 92 236
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 -32
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.2
Плътност, при 20 °С, кг/см³ ASTM D 4052 880
Вискозитетен индекс ASTM D 2270 95
Клас на чистота, не повече от ГОСТ 17216 10

Технически характеристики Технически характеристики