BGWebCounterGazpromneft Hydraulic HZF 68

Gazpromneft Hydraulic HZF 68


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
20 литра
205 литра

Вискозитетен клас по ISO VG: 68
Експлоатационен клас: DIN 51524 part 2
Съответства на изискванията: DIN 51524 part 2, Denison HF-0, Cincinnati Machine P-68, P-69 & P-70, Eaton Vickers 35VQ25, Bosch Rexroth 90220
Спецификации / Одобрения: Cincinatti Machine, Denison

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Серията безпепелни хидравлични масла е предназначена за използване в хидросистемите на тежкотоварните машини и оборудване, включително с ЦПУ, в машините за леене под налягане, мобилните приложения и морските плавателни съдове, които работят при високи температури и налягания. Могат да се прилагат в хидросистеми, оборудвани с високопроизводителни помпи от различни типове. Биха могли да се използват в системи, които съдържат сервоклапани, в които не се допуска натрупването на отлагания. Маслото е разработено съвместно с един от световните лидери в областта на производството на смазочни материали. Произведено е на основата на минерални дълбокопочистващи базови масла и специално подбрани вносни добавки, които осигуряват на маслото отлична термична и хидролитична стабилност, добри деемулгиращи и антикорозионни свойства, уникална филтруемост.

ПРЕДИМСТВА

 

  • продължителни срокове на годност на маслото и оборудването, към което се прилага;
  • отлична антикорозионна и антиокислителна стабилност по отношение на цветните метали и сплави (мед, сребро, бронз, цинк), благодарение на балансиран пакет добавки и висококачествено базово масло;
  • ефективна работа на маслото, ако в него попадне малко количество вода и добра отделяемост от значителни количества вода, висока хидролитична стабилност;
  • отлична съвместимост с уплътнения на хидравлични системи заради прилагането на безпепелен пакет от добавки;
  • осигурява бързо въздухоотделяне без излишно пенообразуване;
  • подобрени екологични свойства, обусловени от отсъствие на цинк в състава на маслото.

 

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Вискозитетен клас по ISО 32 46 68
Кинематичен вискозитет при:
40 °С, мм2
100 °С, мм2
 
32
5.51
 
46
6.7
 
58
8.44
Пламна температура в отворен тигел, °С 205 212 225
Температура на течливост, °С -46 -40 -37
Общо киселинно число, мг KOH/г 0.14 0.13 0.12
Цвят ЦНТ, ед. 1.0 2.0 2.5
Плътност, при 15°С, кг/м3 874 879 888
Тест на коррозия на пластинките от мед


Технически характеристики