BGWebCounterGazpromneft Grease L 1

Gazpromneft Grease L 1


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
400 грама
18 килограма
180 килограма

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Многофункционална литиева грес за общо предназначение, използва се за смазване на промишлени механизми и транспортни средства, работещи в умерени условия на експлоатация.

ПРЕДИМСТВА

 

  • високи експлоатационни показатели във възлите на триене, които не изискват специални греси в широк температурен диапазон до +150°С.
  • универсалният характер на смазката позволява да се използва в различни възли на триене, което дава възможност значително да се съкрати номенклатурата на приложение и съхраняването на смазочните материали;
  • високата устойчивост към окисление осигурява продължителен период на експлоатация на пластичните смазки и увеличен срок на годност на смазвания възел на триене;
  • устойчива към разрушителното действие на водата;
  • притежава отлична течливост даже при низки температури.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Смазване на промишлени механизми и транспортни средства, работещи в умерени условия на експлоатация.

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Типични показатели Метод Gazpromneft Grease L
Съответствие към стандарта DIN 51502 K 00 K-30 K 0 K-30 K 1 K-30 K 2 K-30 K 3 K-30
Клас NLGI   00 0 1 2 3
Пенетрация с разбъркване, 60 двойни удара, 10-1 мм ASTM D217 400-430 355-385 310-340 265-295 220-250
Диапазон на работни температури, °С   от -30 до +120 от -30 до +120 от -30 до +120 от -30 до +120 от -30 до +120
Цвят Визуален Светлокафяв Светлокафяв Светлокафяв Светлокафяв Светлокафяв
Структура Визуален Еднородна
Маслена
Еднородна
Маслена
Еднородна
Маслена
Еднородна
Маслена
Еднородна
Маслена
Вид на сгъстителя   Литиев
сапун
Литиев
сапун
Литиев
сапун
Литиев
сапун
Литиев
сапун
Базово масло   Минерално Минерално Минерално Минерално Минерално
Вискозитет на базовото масло при 40 °С, мм2/c ASTM D445 150 150 150 150 150
Съдържание на сапун, % Приблизително 3 4,5 5,5 7,5 10
Температура накапкопадане, °С ASTM D566 >170 >170 >180 >190 >190
Корозия на медната пластинка, 24 часа при 120 °С DIN 51811 1B 1B 1B 1B 1B
Тест на корозия Emcor, дестилирана вода ASTM D6138 Издържан Издържан Издържан Издържан Издържан
Износване ЧШМ на триене, диаметър на петното на износване, мм ASTM D2266
DIN 51350 5
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Натоварване на заваряването на ЧШМ, Н ASTM D2596
DIN 51350 4
1600 1600 1600 1600 1600
Измиваемост с вода, загуба на тегло при 79 °С, % ASTM D1264 6 6 6 6 6
Отделяне на масло за 24 часа при 25 °C, % ASTM D1742 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6

 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Да се използва по предназначение, като се следват предписанията от Инструкциите по техника на безопасност (попитайте в офисите на компанията). Утилизацията и преработката трябва да се осъществяват в места, оторизирани от службата за опазване на околната среда.Технически характеристики