BGWebCounterИГП-114


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Индустриално масло, легирано. Използва се като работна смазка за хидравлични машини, преси, автоматични линии, за да смажете среднонатоварени редуктори и червячни зъбни предавки, за смазване на циркулационни системи на други механизми, при промишлено оборудване, изискващо масла с подобрени антиоксидантни и противоизносни свойства.
Маслото е произведено от минерални масла чрез дълбоко селективно пречистване с добавянето на балансиран състав добавки.

ПРЕДИМСТВА

  • притежава подобрени смазващи и антикорозионни свойства.
  • добрата устойчивост на окисление и пенообразуване допринася за удължаване срока на годност на маслото в сравнение с маслата, на които не са прибавяни добавки.
  • спомага за надеждната работа на оборудването, увеличава неговата производителност.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод ИГП-114
Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм²/с ГОСТ 33 195.2
Пламна температура в отворен тигел, °С ГОСТ 4333 256
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 17
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.8
Сулфатна пепел, % ГОСТ 1461 0.12
Плътност, при 20 °С, кг/см³ ASTM D 4052 895
Вискозитетен индекс ГОСТ 25371 88
Цвят на колориметър ЦНТ с разреждане 15:85, ед. ЦНТ ГОСТ 20284 4.0

Технически характеристики Технически характеристики