BGWebCounterGazpromneft Compressor Oil 68


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
20 литра
50 литра
205 литра


Спецификации / Ниво на свойствата / Одобрения:
  • АО «УКЗ» (Уральский компрессорный завод, г. Екатеринбург)
  • ПАО «Сумское НПО»
  • DIN 51506 VCL

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Серията компресорни масла Gazpromneft Compressor Oil е предназначена за използване в съвременни въздушни компресори. Gazpromneft Compressor Oil-46, 68 се използват за смазване на винтови и пластични компресори, маслата Gazpromneft Compressor Oil-100, 150, 220 се използват за смазване на бутални компресори. Произвеждат се от висококачествени парафинови минерални масла с добре балансиран пакет добавки без съдържание на пепел. Препоръчват се за прилагане при стационарни компресори с крайна температура на компресия до 180 °С за компресори, монтирани на транспортни средства с температура до 220°С.

ПРЕДИМСТВА

  • подобрените антиокислителни свойства и високата термична стабилност осигуряват намаляване на отлаганията по детайлите на компресора.
  • притежава висока устойчивост към окисление, осигурява стабилност на експлоатационните свойства в течение на целия срок на експлоатация.
  • осигурява надеждна защита от корозия.
  • притежава изключителни противозадирни характеристики, което позволява да се намалят разходите по ремонт и техническо обслужване на оборудването.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Gazpromneft Compressor Oil 68
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм²/с ASTM D 445 8.5
Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм²/с ASTM D 445 68
Пламна температура в отворен тигел, °С ASTM D 92 246
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 30
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.14
Плътност, при 20 °С, кг/см³ ASTM D 4052 880
Вискозитетен индекс ASTM D 2270 93
Температура на самозапалване, °С ГОСТ 12.1.044 374

Технически характеристики Технически характеристики