BGWebCounterGazpromneft GL-5 85W-140


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
20 литра
205 литра

API: GL-5
SAE: 85W-140

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Трансмисионно масло, предназначено за използване в механични трансмисии (водещи мостове, трансферни кутии и т.н.) с всички типове зъбни предавки, включително хипоидни, монтирани на автомобили и камиони, друго мобилно оборудване, работещо при най-тежки експлоатационни условия, където се препоръчват масла от нивото API GL-5 с EP добавки.
Специално проектирана за страни с горещ климат.

ПРЕДИМСТВА

  • Използването на висококачествени базови масла и многофункционален пакет добавка осигурява отлични противозадирни, антиоксидантни, и вискозитетно-температурни характеристики при продължителна работа в условия на повишени натоварвания и температури.
  • Високата термична стабилност гарантира надеждна работа на трансмисионните агрегати при широк диапазон на натоварване, осигурявайки продължителен срок на годност на смазочния материал.
  • Ефективно предотвратяване на пенообразуване, имат отлична съвместимост с материалите за уплътняване.
  • Високите противоизносни и антикорозионни свойства на маслото значително удължават живота на трансмисията.
  • Отговарят на изискванията на водещите производители на автомобили и камиони, които препоръчват използването на масла API GL-5.
  • Широк температурен обхват на приложение от -17 °С до +55 °С

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Gazpromneft GL-5 85W-140
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм²/с ASTM D 445 25.5
Динамичен вискозитет по Брукфилд, мПа*с при -12 °С ASTM D 2983 42500
Пламна температура в отворен тигел, °С ASTM D 92 236
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 19
Плътност, при 20 °С, г/см³ ASTM D 4052 905
Триболични характеристики при 20±5 °С на ЧШМ: индекс на триене (Из), Н ГОСТ 9490 690
Триболични характеристики при 20±5 °С на ЧШМ: натоварване на спойките (Рс), Н ГОСТ 9490 4880