BGWebCounterGazpromneft GL-5 90


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
4 литра
20 литра
205 литра

API: GL-5
SAE: 90

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сезонно трансмисионно масло, предназначено за приложение във възлите на трансмисията, при високи натоварвания (основна предавка, задвижващи оси), където се изисква ниво на производителност API GL-5. Маслото ефективно защитава детайлите на хипоидните зъбни колела от износване. Проектирано е специално за райони с горещ климат.

ПРЕДИМСТВА

  • Високи противозадирни свойства → постоянно смазване на зъбни колела при различни натоварвания на редуктора → запазване срока на годност на трансмисионните елементи.
  • Устойчивост на маслото към механично разграждане → запазва оптимална стойност на вискозитета през целия интервал до смяна на маслото → намаляване на вибрациите и шума в мостовете по време на работа.
  • Защита от корозия → образуване на защитни слоеве на повърхността на металите → увеличаване на сроковете между два ремонта.
  • Устойчивост на термично разлагане → Минимизиране на отлаганията, които намаляват разсейването на топлината по време на преноса → Мостовете не прегряват.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Gazpromneft GL-5 90
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм²/с ASTM D 445 17.0
Пламна температура в отворен тигел, °С ASTM D 92 234
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 17
Плътност, при 20 °С, г/см³ ASTM D 4052 895
Триболични характеристики при 20±5 °С на ЧШМ: индекс на триене (Из), Н ГОСТ 9490 572
Триболични характеристики при 20±5 °С на ЧШМ: натоварване на спойките (Рс), Н ГОСТ 9490 4250