BGWebCounterМ-14Д2


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра

API: CD

Спецификации / Ниво на свойствата / Одобрения:
  • API CD
  • MB 228.0
  • MAN 270
  • MTU Type 1
  • ОАО «Коломенский завод»

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Моторното масло М-14Д2 е предназначено за използване в топловозните дизели, както и при високофорсираните дизели и в много ускорени дизелови двигатели и кариерни самосвали, където е препоръчително масло от нивото CD. В сравнение с маслото П-14Г2ЦС притежава по-висок експлоатационен потенциал по способност за неутралицазия, миещи свойства, устойчивост към високотемпературно окисление, противоизносни свойства. Аналогично е на вносните масла от четвърто поколение. Произвежда се на основата на минералните базови масла с добавен вносен пакет от добавки.

ПРЕДИМСТВА

  • Осигурява увеличаване на пробега без замяна на маслото и увеличаване срока на годност на елементите, филтри с тънко почистване в сравнение с маслата М-4Г2ЦС 1,7 пъти.
  • Има отлични антиокислителни, противоизносни и антикорозионни характеристики.
  • Притежава добри миещо-диспергиращи свойства даже при използване на гориво с повишено съдържание на сяра.
  • Стабилно е при високи температури.

ПРИЛОЖЕНИЕ

  • Предназначено е за използване в дизелови локомотиви, както и в високофорсирани дизелови компресори, при които се изисква използването на моторно масло, съответстващо на API CD или по-ранни спецификации.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод М-14Д2
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм²/с ГОСТ 33 14.0
Пламна температура в отворен тигел, °С ГОСТ 4333 241
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 18
Общо алкално число, мг КОН/г ГОСТ 11362 13.6
Сулфатна пепел, % ГОСТ 12417 1.85
Плътност, при 20 °С, кг/см³ ГОСТ 3900 898
Вискозитетен индекс ГОСТ 25371 92

Технически характеристики Технически характеристики