BGWebCounterГазпромнефть Марка «А»


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
10 литра
205 литра

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Предназначено за целогодишна експлоатация в хидротрансформатори и автоматични скоростни кутии на газови автомобили и автобуси. Също може да се използва в хидростатични устройства на селскостопанска и друга техника. Гарантирано осигурява леко стартиране и работоспособност на агрегатите при температура на околната среда до -20 °С. Съдържа ефективна комбинация от добавки, осигуряваща високо ниво на експлоатационните свойства на маслата. Съответства на изискванията, предявени от производителите на автоматични трансмисии за леки и товарни автомобили.

ПРЕДИМСТВА

  •  .
  • Защитава хидравличните детайли от корозия, притежава добра филтруемост и противопенни свойства.
  • Осигурява стабилност на вискозитетно-температурни характеристики в целия диапазон на работни температури.
  • Добрите диспергиращи свойства и химическата стабилност възпрепятстват образуването на утаяване и лакови отлагания по повърхността на детайлите на хидросистемата.
  • Осигуряват минимално износване на детайлите при триене в течение на целия срок на годност, заедно с всички гумени уплътнения на хидросистемата.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Газпромнефть Марка «А»
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм²/с ГОСТ 33 7.2
Кинематичен вискозитет при 50 °С, мм²/с ГОСТ 33 39 .0
Пламна температура в отворен тигел, °С ГОСТ 4333 200
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 42
Плътност, при 20 °С, кг/см³ ASTM D 4052 878
Масова част на активните елементи: калций, % ASTM D 6481 0.17
Масова част на активните елементи: цинк, % ASTM D 6481 0.09
Образуване на пяна: Обем, мл 10
Кинематичен вискозитет при -20 °C, мм²/с ГОСТ 33 1897
Склонност към образуване на пяна, при 24 °C, см³ ASTM D 892 10
Склонност към образуване на пяна, при 94 °C, см³ ASTM D 892 30
Склонност към образуване на пяна, при 24 °C, след тестове при 94 °C, см³ ASTM D 892 10

Технически характеристики Технически характеристики