BGWebCounterГазпромнефть ВМГЗ


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
4 литра
20 литра
205 литра

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Всесезонните хидравлични масла се произвеждат на високопречистена минерална основа с нисък вискозитет, съдържат ефективни пакети от добавки, осигуряващи необходимите вискозитетни, антиокислителни, противоизносващи,антикорозионни, низкотемпературни и антипенни свойства. Маслото Газпромнефт ВМГЗ ПАО съдържа синтетичен компонент, което осигурява максимално добри експлоатационни характеристики в сравнение с аналогичните масла на другите производители. В процеса на работа на маслата, практически е изключено падането на неговия вискозитет за сметка на деструкция на сгъстяващите добавки. Гарантира надеждна експлоатация на хидравличните машини в температурния интервал -30°С до +50 °С, в зависимост от вида на хидропомпата. Маслото Газпромнефт ВМГЗ осигурява надежда експлоатация на хидравличните машини в климатични условия от от -25 до +50°С, в зависимост от вида на хидропомпата.

ПРЕДИМСТВА

  • Отличните вискозитетно-температурни свойства осигуряват безотказна работа на оборудването в широк температурен диапазон.
  • Защитава детайлите на хидросистемата от износване и корозия.
  • Притежават добри антиокислителни, антикорозионни и противоизносващи свойства.
  • Отлично филтриране.

ПРИЛОЖЕНИЕ

  • За хидропровод и хидроуправление на строителни, пътни, дърводобивни, товаро-разтоварни и други машини, работещи на открито.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Газпромнефть ВМГЗ
Кинематичен вискозитет при 50 °С, мм²/с ГОСТ 33 14
Динамичен вискозитет, мПа*с при -25 °С ASTM D 5293 1200
Динамичен вискозитет, мПа*с при -30 °С ASTM D 5293 - 10 -
Пламна температура в отворен тигел, °С ГОСТ 4333 195
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 46
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.4
Плътност, при 20 °С, кг/см³ ASTM D 4052 865

Технически характеристики Технически характеристики