BGWebCounterГазпромнефть ВМГЗ ПАО


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
20 литра
205 литра

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Всесезонните хидравлични масла се произвеждат на високопречистена минерална основа с нисък вискозитет, съдържат ефективни пакети от добавки, осигуряващи необходимите вискозитетни, антиокислителни, противоизносващи,антикорозионни, низкотемпературни и антипенни свойства. Маслото Газпромнефт ВМГЗ ПАО съдържа синтетичен компонент, което осигурява максимално добри експлоатационни характеристики в сравнение с аналогичните масла на другите производители. В процеса на работа на маслата, практически е изключено падането на неговия вискозитет за сметка на деструкция на сгъстяващите добавки. Гарантира надеждна експлоатация на хидравличните машини в температурния интервал -30°С до +50 °С, в зависимост от вида на хидропомпата. Маслото Газпромнефт ВМГЗ осигурява надежда експлоатация на хидравличните машини в климатични условия от от -25 до +50°С, в зависимост от вида на хидропомпата.

ПРЕДИМСТВА

  •  .
  • Отличните вискозитетно-температурни свойства осигуряват безотказна работа на оборудването в широк температурен диапазон.
  • Защитава детайлите на хидросистемата от износване и корозия.
  • Високата антиокислителна и химическа стабилност осигуряват продължителната работа на маслата в хидросистемата.
  • Отлично филтриране.

Технически характеристики Технически характеристики