BGWebCounterGazpromneft Hydraulic HLP 32

Gazpromneft Hydraulic HLP 32


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
20 литра
50 литра
205 литра

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Gazpromneft Hydraulic HLP – серия хидравлични масла, осигуряващи високи експлоатационни характеристики, които отговарят и превъзхождат изискванията на основните производители на хидравлично оборудване и други промишлени спецификации. Произвежда се на основата на минерални масла чрез дълбока селективна обработка с използване на многофункционален пакет от добавки.
Ефективността и работоспособността на хидравличните системи основно зависи от използваните масла. Хидравличните масла трябва да изпълняват следните функции: предаване на енергия, за което е необходима несвиваема и леко протичаща по хидравличния контур течност; смазване на движещите се части: предотвратяване на триене и износване; защита от коррозия; охлаждане; устойчивост на въздействието към топлина и окисление: способност да не образува отлагане и утайка даже в присъствието на вода; бързо отделяне на водата и добра филтруемост.
Маслата от серията Gazpromneft Hydraulic HLP удовлетворяват, а в много случаи и превъзхождат изискванията към хидравличните масла..

ПРЕДИМСТВА

  • :.
  • Защита от износване Благодарение на използването от високоефективен противоизносващ пакет от добавки се увеличава работния ресурс на оборудването. Горепосочените масла се използват в помпите, където се изискват високи противоизносващи свойства. Химическата адсорбция на добавките на повърхността на металите предотвратява контакта между металите. Това свойство се запазва даже и при високи температури.  .
  • Устойчивост към окисление Не се образуват лакови отлагания на повърхността на резервоарите. Осигурява се възможност за използване при по-високи температури.  .
  • Деемулгиращи и антипенни свойства Осигурява бързо отделяне на водата и предпазва от разрушаването на пяната.  .
  • Термична стабилност При повишени температури маслото не се разлага и не образува отлагания и утайка, което повишава надеждността и чистотата на системата. При това, в течение на целия срок на работа се гарантира постоянен химичен състав на маслото.  .
  • Хидролитична стабилност Способност на маслата да не образуват окисления при наличието на вода, предпазват от коррозия и ръжда. Осигуряват се отлични корозионни характеристики на жълтите метали даже в присъствието на вода.  .
  • Високи деемулгиращи и антипенни свойства Образуват бързото отделяне на водата и разрушаване на пяната, което изключва увеличаване на свиването на маслото, влошаването на неговата смазваща и охлаждаща способност. Позволяват да се намалят размерите на маслозаборниците и съкращават времето на цикъла. Високата демулгираща способностсъщо позволява на маслото нормално да работи при наличието на неголямо количество вода. Противопенните свойства от своя страна потиска образуването на пяна при всяка температура, въздействайки на на повърхностното напрежение на въздушните мехурчета и предизвикват разрушаване на пяната.  .
  • Филтруемост Благодарение на устойчивостта към окисление и химическата стабилност на добавките не влизат в реакция и не образуват химически съединения, способни да запушат филтрите. По този начин се увеличава срокът на работа на филтрите. Отличната филтруемост е потвърдена от тестове на 1,2 микронна мембрана по метода на фирма Pall.  .
  • Съвместимост Маслата са съвместими с различни метали и са работоспособни при повечето хидропомпи. Също са съвместими с еластомерите, което намалява протичане и увеличава надеждността на системата. Проведените изследвания за съвместимост на маслата Gazpromneft Hydraulic HLP с маслата на водещите световни производители на смазочни материали позволяват вазможността за смесване и замяна. При това не се влошават качествените показатели: вискозитет, разпределяне на въздуха, филтруемост и външен вид.  .
  • Добри вискозитетно-температурни характеристики Осигурява надеждна работа на хидросистемата в изисквания температурен интервал.Safety data sheet Информационен лист за безопасност Технически характеристики