BGWebCounterGazpromneft Hydraulic HLPD 32


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
20 литра
205 литра

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Серията висококачествени хидравлични масла на основата на минерални базови масла чрез дълбока селективна обработка и старателно подобрени чрез балансиран многофункционален пакет от добавки, намаляващ износването, осигуряващ ефект на почистване в хидросистемата и поддържа замърсените частици в тънкодисперсно летливо състояние. В сравнение с продукцията от ниво HLP съдържа добавки от типа DD (миещо-диспергиращи), способни за превръщане на окислени продукти и замърсени примеси във форма на тънки дисперсии, суспензии и емулсии.

ПРЕДИМСТВА

  • Чистота на системата Притежават отлични миещо-диспергиращи свойства, емулгиращи свойства. Способни са да диспергират твърди частици на замърсявания и да емулгират течни примеси. Предотвратяват образуването на утайки, което може да доведе до увреждане на системата. Възпрепятстват утаяване на твърдите частици и течни примеси, които се извеждат от системата при стадия на фиртрирането.За металообработващите машини, където водоразтворими смазочно-охлаждащи течности (СОТ) могат да замърсят хидравличната система, възпрепятстват образуването на катран на клапаните и в цилиндрите, Като емулгира проникналата смазочно-охлаждаща течност.
  • Защита от износване Използването на противотриещия компонент и добавки DD в състава на високоефективния пакет добавки отлично защитават възлите на хидравличната система от износване, удължавайки срока на работа на оборудването.
  • Термична стабилност Високата термоокислителна стабилност дава възможност за използване на маслото при високи температури без образуване на лакови отлагания.
  • Защита от корозия Осигуряват отлични антикорозионни свойства, тъй като маслата притежават способност да не образуват киселини в емулсията. Металните повърхности, които влизат в контакт с хидравличното масло даже при престой в дълги срокове са защитени от корозионно въздействие.

Технически характеристики Технически характеристики