BGWebCounterГазпромнефть Хидравлик 32


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
20 литра
205 литра

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Разработени за приложение в хидросистемите на промишленото оборудване, работещо при обичаен и тежък режим, изискващ използването на легирани масла с подобрено филтриране и повишено ниво на експлоатационните характеристики. Произвежда се на основата на минерални масла чрез дълбока селективна обработка с използване на многофункционален пакет от добавки, който осигурява отличните експлоатационни свойства, които надвишават изискванията, предявявани към маслата от серията ИГП(ИГС). При заводското пакетиране класът на чистота не е по лош от класа 12 по ГОСТ 17216. Подобрената филтруемост позволява в хидросистемата да се използват хидравлични филтри с размер на филтърната решетка 4-6 микрона.

ПРЕДИМСТВА

  • Притежават подобрени антикорозионни, деемулгиращи и антипенни свойства.
  • Високите противоизносващи характеристики осигуряват увеличаване на ресурса от технологично оборудване.
  • Отличните вискозитетно-температурни свойства на маслата осигуряват стабилно ниво на вискозитета в изисквания температурен интервал.
  • Високите термоокислителни свойства осигуряват удължаване на срока за смяна на маслото.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Газпромнефть Хидравлик 32
Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм²/с ASTM D 445 32
Пламна температура в отворен тигел, °С ASTM D 92 220
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 23
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.6
Плътност, при 20 °С, кг/см³ ASTM D 4052 870
Вискозитетен индекс ASTM D 2270 98
Клас на чистота, не повече от ГОСТ 17216 12

Поръчай Поръчай Safety data sheet Safety data sheet Информационен лист за безопасност Информационен лист за безопасност Технически характеристики Технически характеристики