BGWebCounterГазпромнефть Хидравлик 32

Газпромнефть Хидравлик 32


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра
20 литра

Вискозитетен клас по ISO VG: 32
Експлоатационен класс: DIN 51524 ч.2
Спецификации / Одобрения: DIN 51524 Part 2

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Разработени за приложение в хидросистемите на промишленото оборудване, работещо при обичаен и тежък режим, изискващ използването на легирани масла с подобрено филтриране и повишено ниво на експлоатационните характеристики. Произвежда се на основата на минерални масла чрез дълбока селективна обработка с използване на многофункционален пакет от добавки, който осигурява отличните експлоатационни свойства, които надвишават изискванията, предявявани към маслата от серията ИГП(ИГС). При заводското пакетиране класът на чистота не е по лош от класа 12 по ГОСТ 17216. Подобрената филтруемост позволява в хидросистемата да се използват хидравлични филтри с размер на филтърната решетка 4-6 микрона.

ПРЕДИМСТВА

 

  • Притежават подобрени антикорозионни, деемулгиращи и антипенни свойства.
  • Високите противоизносващи характеристики осигуряват увеличаване на ресурса от технологично оборудване.
  • Отличните вискозитетно-температурни свойства на маслата осигуряват стабилно ниво на вискозитета в изисквания температурен интервал.
  • Високите термоокислителни свойства осигуряват удължаване на срока за смяна на маслото.

 

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Вискозитетен клас по ISО 32 46 68 100
Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм2 32 46 68 100
Вискозитетен индекс 90 90 90 90
Пламна температура в отворен тигел, °С 210 220 225 230
Температура на течливост, °С -18 -15 -15 -15
Общо киселинно число, мг KOH/г 0.6 0.6 0.6 0.6
Съдържание на пепел, % 0.15 0.15 0.15 0.15
Плътност, при 20 °С, г/см3 0.877 0.881 0.885 0.893


Safety data sheet Информационен лист за безопасност Технически характеристики