BGWebCounterИГП-38


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра


Спецификации / Ниво на свойствата / Одобрения:
  • ПАО «СвНИИНП»

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Индустриални легирани масла. Използват се като работна течност в хидравличните системи хидравлични машини, преси, автоматични линии, за смазване на високоскоростни трансмисии, ниско- и среднонатоварени редуктори и червячни зъбни предавки, вариатори, електромагнитни и зъбни муфи, лагерни възли, направляващи търкалянето и хлъзгането на механизми от промишленото оборудване, където се изискват масла с подобрени антиокислителни и противоизносни свойства. Маслата се произвеждат от минерални масла чрез дълбоко селективно почистване с добавяне на балансирана композиция от добавки.

ПРЕДИМСТВА

  • притежават подобрени смазващи и антикорозионни смойства.
  • добрата устойчивост към окисление и пенообразуване води до удължаване срока на годност на маслата в сравнение с маслата без допълнителни добавки.
  • спомага надеждната работа на оборудването, увеличава неговата производителност.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод ИГП-38
Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм²/с ГОСТ 33 60.2
Пламна температура в отворен тигел, °С ГОСТ 4333 237
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 18
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.8
Сулфатна пепел, % ГОСТ 1461 0.12
Плътност, при 20 °С, кг/см³ ASTM D 4052 881
Вискозитетен индекс ГОСТ 25371 91
Цвят на колориметър ЦНТ с разреждане 15:85, ед. ЦНТ ГОСТ 20284 2.0

Технически характеристики Технически характеристики