BGWebCounterИГП-72


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Легирано индустриално масло, предназначено да използване в хидравлични системи, металорежещи машини, автоматични линии, ковашко-пресово оборудване, за смазване на зъбни предавки, среднонатоварени зъбни и червячни редуктори, в циркулационните системи, за смазване на оборудване, където се изисква маслото да е с подобрени антикиселинни и противоизносни свойства. Маслото се произвежда от минерални масла чрез дълбоко селективно очистване с добавяне на балансирана композиция от добавки.

ПРЕДИМСТВА

  • притежава подобрени смазочни и антикорозионни свойства.
  • добрата устойчивост към окисление и пенообразуване спомага за удължаване срока на годност на маслото в сравнение с маслата, на които не са прилагани добавки.
  • спомага за надеждната работа на оборудването, увеличава неговата производителност.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод ИГП-72
Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм²/с ГОСТ 33 119.6
Пламна температура в отворен тигел, °С ГОСТ 4333 247
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 17
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.8
Сулфатна пепел, % ГОСТ 1461 0.12
Плътност, при 20 °С, кг/см³ ASTM D 4052 888
Вискозитетен индекс ГОСТ 25371 90
Цвят на колориметър ЦНТ с разреждане 15:85, ед. ЦНТ ГОСТ 20284 3.5

Технически характеристики Технически характеристики