BGWebCounterИГП-72

ИГП-72


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Легирано индустриално масло, предназначено да използване в хидравлични системи, металорежещи машини, автоматични линии, ковашко-пресово оборудване, за смазване на зъбни предавки, среднонатоварени зъбни и червячни редуктори, в циркулационните системи, за смазване на оборудване, където се изисква маслото да е с подобрени антикиселинни и противоизносни свойства. Маслото се произвежда от минерални масла чрез дълбоко селективно очистване с добавяне на балансирана композиция от добавки.

ПРЕДИМСТВА

 

  • притежава подобрени смазочни и антикорозионни свойства;
  • добрата устойчивост към окисление и пенообразуване спомага за удължаване срока на годност на маслото в сравнение с маслата, на които не са прилагани добавки;
  • спомага за надеждната работа на оборудването, увеличава неговата производителност.

 

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм2 119,3
Вискозитетен индекс 90
Пламна температура в отворен тигел, °С 244
Температура на течливост, °С -21
Общо киселинно число, мг KOH/г 0.7
Съдържание на пепел, % 0.12
Плътност, при 20 °С, г/см3 0.893
Цвят на колориметъра ЦНТ, ед. ЦНТ 5.5


Технически характеристики