BGWebCounterИГП-152


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Идустриално легирано масло, предназначено за смазване на натоваорени зъбни и червячни предавки, скоростни кутии, редуктори и други възли на оборудването, което работи в сферата на металургичната и целулозно-хартиената промишленост, където се изискват масла с подобрени антикиселинни и противоизносващи свойства. Произвеждат се от минерални масла чрез щателна пречиствателна селекция с допълнение на балансирана композиция от добавки.

ПРЕДИМСТВА

  •  .
  • притежава подобрени смазващи и антикорозионни свойства.
  • добрата устойчивост на окисление и пенообразуване допринася за удължаване срока на годност на маслото в сравнение с маслата, на които не са прибавяни добавки.
  • спомага за надеждната работа на оборудването, увеличава неговата производителност.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод ИГП-152
Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм²/с ГОСТ 33 275.0
Пламна температура в отворен тигел, °С ГОСТ 4333 255
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 16
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.8
Сулфатна пепел, % ГОСТ 1461 0.12
Плътност, при 20 °С, кг/см³ ASTM D 4052 898
Вискозитетен индекс ГОСТ 25371 88
Цвят на колориметър ЦНТ с разреждане 15:85, ед. ЦНТ ГОСТ 20284 4.5

Технически характеристики Технически характеристики