BGWebCounterПС-28

ПС-28


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Масла, предназначении да използване в редукторни прокатни/валцови/ станове и други тежконатоварени механизми.

ПРЕДИМСТВА

 

  • уникалните силно вискозитетни базови масла осигуряват стабилност на носещата способност на блендата чрез премахване на използването на сгъстени полимери;
  • добрите смазващи свойства позволяват да се осигури необходимото ниво на защита на работещите повърхности;
  • добрите термоокислителни свойства позволяват да се използват масла в циркулационните системи на оборудването в течение на дълъг период от време.

 

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

  ПС-28 П-40
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм2 29,7 33,7
Вискозитетен индекс 82 84
Пламна температура в отворен тигел, °С 290 285
Температура на течливост, °С -20 -16
Масова част на сярата, % 0.7 0.8
Плътност, при 20 °С, г/см3 0.909 0.906
Коксуемост, % - 0.91


Технически характеристики