BGWebCounterП-40


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Масла, предназначении да използване в редукторни прокатни/валцови/ станове и други тежконатоварени механизми.

ПРЕДИМСТВА

  • уникалните силно вискозитетни базови масла осигуряват стабилност на носещата способност на блендата чрез премахване на използването на сгъстени полимери.
  • добрите смазващи свойства позволяват да се осигури необходимото ниво на защита на работещите повърхности.
  • добрите термоокислителни свойства позволяват да се използват масла в циркулационните системи на оборудването в течение на дълъг период от време.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод П-40
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм²/с ГОСТ 33 39.4
Пламна температура в отворен тигел, °С ГОСТ 4333 295
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 13
Съдържание на сяра, % ГОСТ 1437 0.75
Плътност, при 20 °С, кг/см³ ГОСТ 3900 908
Вискозитетен индекс ГОСТ 25371 86
Коксуваща способност, % ГОСТ 19932 1.01

Технически характеристики Технически характеристики