BGWebCounterGazpromneft Turbine Oil 32


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Gazpromneft Turbine Oil 32 е турбинно масло, което осигурява отлични експлоатационни характеристики и отговаря на изискванията на основните производители на турбини. Произвежда се на основата на висококачествени минерални базови масла и многофункционален пакет от добавки. Благодарение на това уникално съчетание, маслото притежава добра устойчивост към окисление, бързо въздухоотделяне, ниска склонност към пенообразуване, способност за бързо отделяне на водата и отлични антикорозионни свойства, които осигуряват дълъг срок на годност на маслото и спомагат за понижаване на производствените и експлоатационни разходи. Ефективността и работоспособността на турбините в голяма степен зависи от използвания смазочен материал, който трябва да осигури следните функции: да има смазващи и защитни свойства и да бъде охлаждаща среда. Gazpromneft Turbine Oil 32 осигуряват надеждна работа на оборудването и отговарят на прецизните изискрания, който производители на газови и парови турбини предявяват към маслото.

ПРЕДИМСТВА

  • Устойчивост към окисление Използваните висококачествени базови масла в съчетание с високоефективните антиокислителни добавки осигуряват устойчивост на маслото срещу окисление, което гарантира продължителен срок на работа на маслото.
  • Отлична деемулгираща способност Спомагат за бързото отделяне на водата, като не образуват устойчива емулсия. Високата деемулгираща способност също позволява на маслото да работи нормално при наличие на неголямо количество вода и да отделя водата при по-големи нейни количества.
  • Устойчивост на пенообразуване и деаерация Противопенните агенти потискат образуването на пяна при всяка температура, въздействайки на повърхностното напрежение на въздушните мехурчета и предизвикват разрушение на пяната. Това разрушение на пяната изключва увеличаването на свиването на маслото, влошаване на неговата смазваща и охлаждаща способност. Това свойство на маслото в съчетание с отлична деаерация понижават вероятността от възникване на такива проблеми, като: кавитация на помпата, нарушение на хидродинамичния режим на смазване, преждевременно окисление на маслото и износване на възлите на оборудването.
  • Термична стабилност Възпрепятстват образуването на отлагания и не се разлагат в процеса на експлоатация. По този начин осигуряват чистота и надеждност на системата в течение на целия срок на работа.
  • Антикорозионни свойства Добрите антикорозионни свойства осигуряват защита на металните повърхности от ръжда и корозия.
  • Стабилни вискозитетно-температурни характеристики Използваните висококачествени базови масла осигуряват режим на хидродинамично триене, като предотвратяват контакта на металните повърхности и по този начин предотвратяват изностването на възлите на оборудването.

Поръчай Поръчай Safety data sheet Safety data sheet Информационен лист за безопасност Информационен лист за безопасност Технически характеристики Технически характеристики