BGWebCounterТп-22С марка 1


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра


Спецификации / Ниво на свойствата / Одобрения:
  • ОАО "Турбоатом"
  • ОАО "ВТИ"
  • ОАО РАО "ЕЭС России"

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Маслото е предназначено за смазване и охлаждане на лагери и спомагателни механизми на високооборотни парови турбини, за използване в уплътнителните системи и за регулиране в качеството си на хидравлична течност и уплътняваща следа. Може да се прилага в турбо-центробежни компресори в тези случаи, когато вискозитетът на маслото осигуряват необходимите противоизносващи свойства.

ПРЕДИМСТВА

  • дълбокопочистващата минерална основа и ефективната композиция от добавки позволява да се гарантира високото нито на експлоатационни свойства: добра стабилност срещу окисление, понижена склонност към образуване на утайки, защита на детайлите та турбините от корозионно въздействие.
  • притежава добри деемулгиращи свойства.
  • превъзхождат аналогично масло марка 2 по показател стабилност против окисление.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Тп-22С марка 1
Кинематичен вискозитет при 50 °С, мм²/с ГОСТ 33 23.3
Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм²/с 31.4
Пламна температура в отворен тигел, °С ГОСТ 4333 215
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 -15
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.05
Плътност, при 15 °C, кг/м³ ASTM D 4052 872
Вискозитетен индекс ГОСТ 25371 95
Деемулгираща способност, мин. ГОСТ 12068 100
Стабилност срещу окисляване - масова част на утайката, не повече от % ГОСТ 981 0.004
Стабилност срещу окисляване - киселинно число на окислено масло, не повече от mg KOH/г ГОСТ 981 0.1
Стабилност срещу окисление - летливи киселини с ниско молекулно тегло, мг КОН/г ГОСТ 12068 100

Технически характеристики Технически характеристики