BGWebCounterТермойл


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Термойл – произвежда се на основата на базово масло с използването на високоефективен пакет от добавки. Маслата за термообработка дават възможност са се получат стоманени изделия с висока твърдост, с необходимата структура и чистота на повърхността. Маслата притежават висока термична и химическа стабилност (което осигурява техния дълъг срок на годност), висока устойчивост към изпарение (използване в открити закалочни вани), не образуват вредни вещества в процесса на термообработка, осигуряват качественна закалка, в това число и на крупногабаритни изделия. Използват се в процесите на термична обработка на металите, където технологично е предвидено използване на масла с високо ниво на експлоатационни свойства. Маслата от серията Термойл са предназначении за хладна (20-50 0С) и гореща (70-110 0С) закалка. Пригодени са за термообработка на крупни/негабаритни детайли или закалка на цели партиди детайли; за детайли, където е необходимо да се изключи опасността от изкривяване на повърхността.

ПРЕДИМСТВА

  •  .
  • Устойчивост към изпарение Благодарение на ниската изпаряемост на маслото се достига до бързо разрушаване на паровата обвивка (първи стадий на охлаждане на закалявания детайл), в следствие на което повърхността на детайла равномерно се охлажда, Като по този начин се изключват нежелании структурни формирования. Понижава се термичното напрежение и изкривяването на повърхността на обработвания детайл. Ниска волатилност намалява разхода на закаляваната среда.
  • Висока термична и химична стабилност Маслата не се разлагат и не образуват нежелани отлагания, които променят цвета на детайлите. В течение на целия срок на работа на смазочния материал се гарантира неизменност на химическия състав и свойства.
  • Филтруемост В процесса на закалка на стоманата може да се образува шлака и утайки в смазочния материал, които могат да доведат до негативни последствия: задържане на топлообмена и увеличаване на риска от образуване на петна, деформации и пукнатини на детайлите. Могат да спомогнат за окисление на маслото. Благодарение на използването на филтри и добрата филтруемост на маслото, твърдите утайки отлично се отделят от системата.
  • Добри антипенни свойства Отлична способност на маслото да отделяя въздуха и да не образува пяна. Образуването на пяна може да доведе до влошаване на охлаждащата способност и да предизвика по-интензивно окисление на смазочния материал.
  • Оптимален вискозитет Благодарение на оптималния вискозитет не се стига до загуби на смазочен материал при извличане на детайлите от резервоара.
  • Съдържание на вода В маслата за термообработка се съдържат само следи от вода. Доколкото водата негативно въздейства върху процесса на закаляване, могат да се образуват пукнатини в обработвания детайл, повишаване на пенообразуването, което увеличава риска от възникване на пожари.

Технически характеристики Технически характеристики