BGWebCounterТермойл

Термойл


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра

Спецификации / Одобрения: Съответстват на изискванията на ОАО "АВТОВАЗ"

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Термойл – произвежда се на основата на базово масло с използването на високоефективен пакет от добавки. Маслата за термообработка дават възможност са се получат стоманени изделия с висока твърдост, с необходимата структура и чистота на повърхността. Маслата притежават висока термична и химическа стабилност (което осигурява техния дълъг срок на годност), висока устойчивост към изпарение (използване в открити закалочни вани), не образуват вредни вещества в процесса на термообработка, осигуряват качественна закалка, в това число и на крупногабаритни изделия. Използват се в процесите на термична обработка на металите, където технологично е предвидено използване на масла с високо ниво на експлоатационни свойства. Маслата от серията Термойл са предназначении за хладна (20-50 0С) и гореща (70-110 0С) закалка. Пригодени са за термообработка на крупни/негабаритни детайли или закалка на цели партиди детайли; за детайли, където е необходимо да се изключи опасността от изкривяване на повърхността.

ПРЕДИМСТВА

 

 • Устойчивост към изпарение
 • Благодарение на ниската изпаряемост на маслото се достига до бързо разрушаване на паровата обвивка (първи стадий на охлаждане на закалявания детайл), в следствие на което повърхността на детайла равномерно се охлажда, Като по този начин се изключват нежелании структурни формирования. Понижава се термичното напрежение и изкривяването на повърхността на обработвания детайл. Ниска волатилност намалява разхода на закаляваната среда.
 • Висока термична и химична стабилност
 • Маслата не се разлагат и не образуват нежелани отлагания, които променят цвета на детайлите. В течение на целия срок на работа на смазочния материал се гарантира неизменност на химическия състав и свойства.
 • Филтруемост
 • В процесса на закалка на стоманата може да се образува шлака и утайки в смазочния материал, които могат да доведат до негативни последствия: задържане на топлообмена и увеличаване на риска от образуване на петна, деформации и пукнатини на детайлите. Могат да спомогнат за окисление на маслото. Благодарение на използването на филтри и добрата филтруемост на маслото, твърдите утайки отлично се отделят от системата.
 • Добри антипенни свойства
 • Отлична способност на маслото да отделяя въздуха и да не образува пяна. Образуването на пяна може да доведе до влошаване на охлаждащата способност и да предизвика по-интензивно окисление на смазочния материал.
 • Оптимален вискозитет
 • Благодарение на оптималния вискозитет не се стига до загуби на смазочен материал при извличане на детайлите от резервоара.
 • Съдържание на вода
 • В маслата за термообработка се съдържат само следи от вода. Доколкото водата негативно въздейства върху процесса на закаляване, могат да се образуват пукнатини в обработвания детайл, повишаване на пенообразуването, което увеличава риска от възникване на пожари.

 

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Вискозитетен клас по ISО 16 26
Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм2 25 38
Вискозитетен индекс 90 91
Пламна температура в отворен тигел, °С 214 218
Пламна температура в затворен тигел, °С 192 216
Съдържание на пепел, % 0.07 0.07
Осапунително число, мг KOH/г 0.25 0.25
Плътност, при 20 °С, кг/м3 864 873


Технически характеристики