BGWebCounterГазпромнефть И46ПВ


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра


Спецификации / Ниво на свойствата / Одобрения:
  • ЕЗТМ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Маслата на Газпромнефт ИПВ представляват смес на рафинирани минерални нефтени масла с добавки, подобряващи антикорозионните, антиокислителни, деемулгиращи и противопенни свойства на маслата.

ПРЕДИМСТВА

  • отличните деемулгиращи свойства осигуряват бързото отделяне на водата, което спомага за предпазване от корозия и съхранение на ефективните смазващи свойства.
  • добрите термоокислителни свойства позволяват използването на масло в циркулационните системи на оборудването в течение на дълго време и не предизвикват корозия на цветните метали, което съществено увеличава срока на годност на оборудването.
  • добрите смазващи свойства позволяват да се осигури необходимото ниво на защита на работните повърхности.
  • висококачественото базово масло осигурява стабилните вискозитетно-температурни свойства през целия процес на експлоатация и устойчивост към механична деструкция.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Газпромнефть И46ПВ
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм²/с ГОСТ 33 6.8
Пламна температура в отворен тигел, °С ГОСТ 4333 230
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 -17
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ11362 0.4
Плътност, при 20 °С, кг/см³ ГОСТ 3900 877
Вискозитетен индекс ГОСТ 25371 98
Коксуваща способност, % ГОСТ 19932 0.1

Технически характеристики Технически характеристики