Цени за налични продукти на "Дени Трейд" ЕООД

Номенклатурен номер Име Цена с ДДС (лв.) Разфасовка Тегло (кг.) Тип API
7800050 Gazpromneft Premium 5W-40 8,87 1 л. 0.937 Моторно масло SM/CF
7800053 Gazpromneft Super 5W-40 7,77 1 л. 0.951 Моторно масло SG/CD
7800054 Gazpromneft Super 5W-40 28,34 4 л. 3.7 Моторно масло SG/CD
7800101 Gazpromneft Super 10W-40 6,07 1 л. 1 Моторно масло SG/CD
7800082 Gazpromneft Super 10W-40 21,11 4 л. 3.7 Моторно масло SG/CD
7800120 Gazpromneft Super 10W-40 25,87 5 л. 4.1 Моторно масло SG/CD
7800077 Gazpromneft Super 10W-40 887,25 205 л. 195.1 Моторно масло SG/CD
7800093 Gazpromneft Super 10W-30 6,50 1 л. 0.97 Моторно масло SG/CD
7800129 Gazpromneft Super 15W-40 6,14 1 л. 0.96 Моторно масло SG/CD
7800130 Gazpromneft Super 15W-40 19,89 4 л. 3.2 Моторно масло SG/CD
7800124 Gazpromneft Super 15W-40 24,77 5 л. 4 Моторно масло SG/CD
7800078 Gazpromneft Super 15W-40 812,34 205 л. 197.1 Моторно масло SG/CD
7800030 Gazpromneft Standard 10W-40 5,97 1 л. 0.875 Моторно масло SF/CC
7800032 Gazpromneft Standard 10W-40 20,11 4 л. 3.8 Моторно масло SF/CC
7800033 Gazpromneft Standard 10W-40 25,09 5 л. 4.7 Моторно масло SF/CC
7800031 Gazpromneft Standard 10W-40 842,92 205 л. 179 Моторно масло SF/CC
7800013 Gazpromneft Standard 15W-40 5,71 1 л. 0.972 Моторно масло SF/CC
7800015 Gazpromneft Standard 15W-40 18,56 4 л. 3.79 Моторно масло SF/CC
7800016 Gazpromneft Standard 15W-40 22,95 5 л. 4.695 Моторно масло SF/CC
7800014 Gazpromneft Standard 15W-40 777,92 205 л. 196 Моторно масло SF/CC
7800017 Gazpromneft Standard 20W-50 6,15 1 л. 0.975 Моторно масло SF/CC
7800034 Gazpromneft Standard 20W-50 20,67 4 л. 3.8 Моторно масло SF/CC
7800018 Gazpromneft Standard 20W-50 25,74 5 л. 4.7 Моторно масло SF/CC
7800039 Gazpromneft Standard 20W-50 837,62 205 л. 197.1 Моторно масло SF/CC
7800028 Gazpromneft Ecogas 10W-40 7,37 1 л. 0.873 Моторно масло SJ/CF
7800029 Gazpromneft Ecogas 10W-40 26,26 4 л. 3.491 Моторно масло SJ/CF
7800005 Gazpromneft Ecogas 15W-40 6,88 1 л. 0.972 Моторно масло SJ/CF
7800006 Gazpromneft Ecogas 15W-40 23,37 4 л. 3.79 Моторно масло SJ/CF
7800022 Gazpromneft Moto 2T 5,19 1 л. 0.964 Моторно масло
7800040 Gazpromneft GL-4 80W-90 6,27 1 л. 0.99 Трансмисионно масло GL-4
7800041 Gazpromneft GL-4 80W-90 27,63 5 л. 4.8 Трансмисионно масло GL-4
7800042 Gazpromneft GL-4 80W-90 908,96 205 л. 200.1 Трансмисионно масло GL-4
7800023 Gazpromneft GL-5 80W-90 6,47 1 л. 0.989 Трансмисионно масло GL-5
7800126 Gazpromneft GL-5 80W-90 25,22 4 л. 3.5 Трансмисионно масло GL-5
7800113 Gazpromneft GL-5 80W-90 60,19 10 л. 10 Трансмисионно масло GL-5
7800097 Gazpromneft GL-5 80W-90 1019,98 205 л. 200 Трансмисионно масло GL-5
7800214 Gazpromneft Super T-3 85W-90 124,28 20 л. Трансмисионно масло
7800215 Gazpromneft Super T-3 85W-90 1145,82 205 л. Трансмисионно масло
7800003 Газпромнефть ШРУС 2,76 150 гр. 0.176 Грес
7800004 Газпромнефть ШРУС 6,15 350 гр. 0.35 Грес
7800001 Литол-24 3,06 350 гр. 0.35 Грес
7800035 Литол-24 6,08 800 гр. 0.8 Грес
7800046 Литол-24 272,03 45 кг. 45 Грес
7800150 Литол-24 936,96 170 кг. 188 Грес
7800117 Gazpromneft EP-2 120,90 18 кг. 19.3 Грес
7800049 Gazpromneft EP-2 298,79 45 кг. 47.5 Грес
7800114 Gazpromneft EP-3 120,90 18 кг. 19.4 Грес
7800081 Gazpromneft EP-3 276,04 45 кг. 47.5 Грес
7800190 Газпромнефть Антифриз 40 5,85 1 кг. 1.02 Антифриз
7800191 Газпромнефть Антифриз 40 22,88 5 кг. 4.95 Антифриз
7800193 Газпромнефть Антифриз 40 778,70 220 кг. 236.5 Антифриз
7800061 Gazpromneft Diesel Premium 5W-40 179,66 20 л. 18.5 Моторно масло SL/CI-4
7800169 Gazpromneft Diesel Premium 5W-40 1406,38 205 л. 192.1 Моторно масло SL/CI-4
7800099 Gazpromneft Diesel Premium 10W-40 34,65 5 л. 4.7 Моторно масло SL/CI-4
7800060 Gazpromneft Diesel Premium 10W-40 192,27 30 л. 27.5 Моторно масло SL/CI-4
7800075 Gazpromneft Diesel Premium 10W-40 1129,96 205 л. 195.1 Моторно масло SL/CI-4
7800133 Gazpromneft Diesel Premium 15W-40 125,32 20 л. 19.1 Моторно масло SL/CI-4
7800076 Gazpromneft Diesel Premium 15W-40 1042,02 205 л. 197.1 Моторно масло SL/CI-4
7800062 Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30 128,96 20 л. 18.7 Моторно масло SJ/CH-4
7800164 Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30 1063,40 205 л. 195.1 Моторно масло SJ/CH-4
7800008 Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-40 123,50 20 л. 18.7 Моторно масло SJ/CH-4
7800007 Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-40 1048,32 205 л. 195 Моторно масло SJ/CH-4
7800175 Gazpromneft Diesel Prioritet 15W-40 117 20 л. 19.1 Моторно масло SJ/CH-4
7800069 Gazpromneft Diesel Prioritet 15W-40 1039,35 205 л. 197.1 Моторно масло SJ/CH-4
7800064 Gazpromneft Diesel Extra 10W-40 1026,03 205 л. 197.1 Моторно масло SG/СF-4/CF
7800065 Gazpromneft Diesel Extra 15W-40 834,15 205 л. 197.1 Моторно масло SG/СF-4/CF
7800176 Gazpromneft Diesel Extra 20W-50 111,28 20 л. 19.25 Моторно масло SG/СF-4/CF
7800066 Gazpromneft Diesel Extra 20W-50 869,18 205 л. 197.1 Моторно масло SG/СF-4/CF
7800134 Gazpromneft Turbo Universal 15W-40 23,66 5 л. 4.2 Моторно масло CD
7800020 Gazpromneft Turbo Universal 15W-40 87,75 20 л. 18.9 Моторно масло CD
7800021 Gazpromneft Turbo Universal 15W-40 127,26 30 л. 28 Моторно масло CD
7800095 Gazpromneft Turbo Universal 15W-40 191,75 50 л. 49 Моторно масло CD
7800048 Gazpromneft HD 50 17,55 4 л. 3.9 Моторно масло CC
7800012 Gazpromneft HD 50 20,77 5 л. 4.795 Моторно масло CC
7800045 Gazpromneft HD 50 770,90 205 л. 201.1 Моторно масло CC
7800090 М-10Г2ЦС 695,50 205 л. 199 Моторно масло CC
7800047 М-10Г2к 16,87 4 л. 3.561 Моторно масло CC
7800010 М-10Г2к 103,87 30 л. 28.2 Моторно масло CC
7800009 М-10Г2к 582,97 205 л. 198 Моторно масло CC
7800011 М-6з/10В 719,16 205 л. 197 Моторно масло SD/CB
7800089 М-10В2 559 205 л. 199 Моторно масло CB
7800025 ТСп-15К 18,17 4 л. 3.845 Трансмисионно масло GL-3
7800121 ТСп-15К 46,54 10 л. 9.1 Трансмисионно масло GL-3
7800024 ТСп-15К 803,40 205 л. 199.5 Трансмисионно масло GL-3
7800044 Газпромнефть МГ-68В 713,18 205 л. 197.1 Хидравлично масло
7800038 МГЕ-46В 80,08 20 л. 17.9 Трансмисионно масло
7800026 МГЕ-46В 735,28 205 л. 197.5 Трансмисионно масло
7800206 Gazpromneft Hydraulic HLP 32 77,74 20 л. 18.8 Хидравлично масло
7800122 Gazpromneft Hydraulic HLP 32 672,22 205 л. 197 Хидравлично масло
7800037 Газпромнефть Хидравлик 32 589,68 205 л. 179 Хидравлично масло
7800036 Газпромнефть Хидравлик 46 591,24 205 л. 180 Хидравлично масло
7800043 Газпромнефть Хидравлик 68 649,74 205 л. 197.1 Хидравлично масло
7800145 Газпромнефть Хидравлик 100 579,80 205 л. 199 Хидравлично масло
7800208 Газпромнефть Редуктор ИТД 68 742,04 205 л. 197 Редукторно масло
7800079 Gazpromneft Compressor Oil 46 810,52 205 л. 196.1 Компресорно масло
7800143 КС-19П (А) 810,62 205 л. 200 Компресорно масло
7800119 Gazpromneft МГД-20М 1389,57 205 л. 200 Компресорно масло
7800067 Gazpromneft Turbine Oil 32 679,90 205 л. 194.1 Турбинно масло
7800177 Gazpromneft Slide Way 68 98,54 20 л. 19 Индустриално масло
7800073 Gazpromneft Slide Way 68 799,50 205 л. 197.1 Индустриално масло
7400001 Gazpromneft Metalgrease AC 284,18 18 кг. 19.55 Грес
7800148 И-12А 584,74 205 л. 193 Индустриално масло
7800100 И-20А 588,38 205 л. 194.1 Индустриално масло
7800112 И-40А 686,40 205 л. 197 Индустриално масло
7800056 G-Energy Expert DOT-4 4,14 455 мл. 0.489 Спирачна течност
7800052 Gazpromneft Form Oil 135 733,27 205 л. 198.1 Кофражно масло
7800179 Gazpromneft GL-1 90 76,78 20 л. 19.3 Трансмисионно масло GL-1
7800162 Gazpromneft GL-1 90 638,27 205 л. 199 Трансмисионно масло GL-1
7800226 Gazpromneft GL-1 140 80,60 20 л. Трансмисионно масло GL-1
7800074 Газпромнефть ПМ 853,32 205 л. 194.1 Масло-омекотител
7800059 Gazpromneft Reductor WS 220 1012,18 205 л. 184 Редукторно масло
7800181 Gazpromneft Reductor CLP 100 89,44 20 л. 18.85 Редукторно масло
7800182 Gazpromneft Reductor CLP 150 90,09 20 л. 18.45 Редукторно масло
7800057 Gazpromneft Reductor CLP 150 805,22 205 л. 200 Редукторно масло
7800058 Gazpromneft Reductor CLP 220 857,87 205 л. 184 Редукторно масло
7800178 Gazpromneft Reductor CLP 320 868,40 205 л. 201 Редукторно масло
7800219 Gazpromneft Reductor CLP 680 95,42 20 л. Редукторно масло
7800063 Gazpromneft Hydraulic HZF 46 787,61 205 л. 196.1 Хидравлично масло
7800072 Gazpromneft Reductor F 220 2919,80 205 л. 184 Редукторно масло
7800068 Gazpromneft Hydraulic HLP 46 662,22 205 л. 196.1 Хидравлично масло
7800156 Gazpromneft Hydraulic HLP 68 700,44 205 л. 197.1 Хидравлично масло
7800142 Gazpromneft Hydraulic HLP 100 789,56 205 л. 199 Хидравлично масло
7800107 Gazpromneft Slide Way 220 831,74 205 л. 200.1 Индустриално масло
7800115 Gazpromneft Compressor S Synth 100 1768 205 л. 195 Компресорно масло
7800085 Gazpromneft Motor Oil 40 4,95 1 л. 0.98 Моторно масло SC/CA
7800087 Gazpromneft Motor Oil 40 18,20 4 л. 3.8 Моторно масло SC/CA
7800088 Gazpromneft Motor Oil 40 22,23 5 л. 4.7 Моторно масло SC/CA
7800086 Gazpromneft Motor Oil 40 621,40 205 л. 199 Моторно масло SC/CA
7800167 Gazpromneft Moto 4 T 20W-50 5,47 1 л. 0.967 Моторно масло SF
7800168 Gazpromneft Moto 4 T 30 5,47 1 л. 0.979 Моторно масло SG/CD
7400029 Gazpromneft Grease L 2 120,25 18 кг. 19.7 Грес
7800183 Gazpromneft Grease L EP 2 198,67 18 кг. 19.45 Грес
7800180 Gazpromneft Grease L EP 2 1894,10 180 кг. 198 Грес
7800216 Gazpromneft Grease L EP 3 171,60 18 кг. Грес
7800084 Gazpromneft Ecogas 10W-40 1177,28 205 л. 200.1 Моторно масло SJ/CF
7800091 Gazpromneft Standard 10W-40 93,55 20 л. 18.7 Моторно масло SF/CC
7800092 Gazpromneft Standard 15W-40 88,73 20 л. 18.9 Моторно масло SF/CC
7800094 Gazpromneft Super 10W-30 28,60 5 л. 4.6 Моторно масло SG/CD
7800197 Gazpromneft Hydraulic HVLP 15 166,87 20 л. 18.6 Хидравлично масло
7800188 Gazpromneft Hydraulic HVLP 15 1497,08 205 л. Хидравлично масло
7800153 Gazpromneft Hydraulic HVLP 46 115,44 20 л. 18.6 Хидравлично масло
7800098 Gazpromneft Hydraulic HVLP 46 1085,45 205 л. 197.1 Хидравлично масло
7800118 Gazpromneft Compressor Oil 220 848,19 205 л. 195 Компресорно масло
7800194 Газпромнефть Редуктор ИТД 680 775,32 205 л. 202 Редукторно масло
7800213 Gazpromneft Premium L 5W-40 7,62 1 л. 0.944 Моторно масло SL/CF
7800172 Gazpromneft Premium L 5W-40 26,85 4 л. 3.8 Моторно масло SL/CF
7800141 Gazpromneft Premium L 5W-40 33,25 5 л. 4.5 Моторно масло SL/CF
7800103 Gazpromneft Premium L 5W-30 7,62 1 л. 1 Моторно масло SL/CF
7800104 Gazpromneft Premium L 5W-30 28,73 4 л. 3.7 Моторно масло SL/CF
7800140 Gazpromneft Premium L 5W-30 34,45 5 л. 4.5 Моторно масло SL/CF
7800147 Gazpromneft Premium L 10W-40 7,15 1 л. 0.96 Моторно масло SL/CF
7800139 Gazpromneft Premium L 10W-40 25,95 4 л. 3.7 Моторно масло SL/CF
7800123 Gazpromneft Premium L 10W-40 31,33 5 л. 4.1 Моторно масло SL/CF
7800201 Gazpromneft Premium L 10W-40 283,92 50 л. Моторно масло SL/CF
7800128 Gazpromneft Premium L 10W-40 1045,73 205 л. 195 Моторно масло SL/CF
7800174 Gazpromneft Diesel Prioritet 20W-50 961,35 205 л. 198.1 Моторно масло SJ/CH-4
7800154 Gazpromneft Industrial 30 561,60 205 л. Индустриално масло
7800105 Gazpromneft Premium N 5W-40 9,07 1 л. 1 Моторно масло SN/CF
7800106 Gazpromneft Premium N 5W-40 33,28 4 л. 3.7 Моторно масло SN/CF
7800151 Gazpromneft Premium GF-5 5W-30 11,69 1 л. 0.928 Моторно масло SN//GF-5
7800149 Gazpromneft Premium GF-5 5W-30 41,60 4 л. 3.7 Моторно масло SN//GF-5
7800136 Gazpromneft ATF DX III 9,23 1 л. 0.95 Трансмисионно масло
7800137 Gazpromneft ATF DX III 1432,60 205 л. 195.1 Трансмисионно масло
7800102 Литол-24 113,26 18 кг. 19.5 Грес
7800204 Gazpromneft Rubber Oil 714,74 205 л.
7800109 Gazpromneft ATF DX II 6,27 1 л. 1 Трансмисионно масло
7800110 Gazpromneft ATF DX II 27,27 4 л. 3.7 Трансмисионно масло
7800111 Gazpromneft ATF DX II 986,57 205 л. 194.1 Трансмисионно масло
7800108 Gazpromneft Premium 5W-40 1545,70 205 л. 191 Моторно масло SM/CF
7800131 Gazpromneft Premium C3 5W-30 12,03 1 л. 0.94 Моторно масло SN
7800132 Gazpromneft Premium C3 5W-30 42,38 4 л. 3.2 Моторно масло SN
7800195 Gazpromneft Premium C3 5W-40 13,68 1 л. 0.834 Моторно масло SN
7800196 Gazpromneft Premium C3 5W-40 49,92 4 л. 3.65 Моторно масло SN
7800116 Gazpromneft Hydraulic HLP 46 43,16 10 л. 9.9 Хидравлично масло
7800135 Газпромнефть ШРУС 275,86 18 кг. 19.4 Грес
7800138 Gazpromneft GL-4 80W-85 91 20 л. 19.1 Трансмисионно масло GL-4
7800146 Литол-24 60,45 8 кг. 8.6 Грес
7800127 Gazpromneft Hydraulic HLPD 46 998,66 205 л. 197 Хидравлично масло
7800144 Литол-24 30,47 4 кг. 4.5 Грес
7900000 G-Energy Expert L 5W-30 9,41 1 л. 0.932 Моторно масло SL/CF
7900001 G-Energy Expert L 5W-30 42,84 5 л. 4.6 Моторно масло SL/CF
7900002 G-Energy Expert L 5W-40 9,24 1 л. 0.936 Моторно масло SL/CF
7900003 G-Energy Expert L 5W-40 42,56 5 л. 4.5 Моторно масло SL/CF
7900005 G-Energy Expert L 10W-40 29,96 4 л. 3.7 Моторно масло SL/CF
7900006 G-Energy Expert L 10W-40 36,12 5 л. 4.6 Моторно масло SL/CF
7900011 G-Profi MSH 10W-40 146,72 20 л. 18.8 Моторно масло SL/CH-4
7900012 G-Profi MSH 10W-40 1325,94 205 л. 197 Моторно масло SL/CH-4
7900013 G-Profi MSH 15W-40 131,04 20 л. 19.4 Моторно масло SL/CH-4
7900014 G-Profi MSH 15W-40 1203,16 205 л. 197 Моторно масло SL/CH-4
7900015 G-Profi MSI Plus 15W-40 132,37 20 л. 18.8 Моторно масло SL/CI-4
7900016 G-Profi MSI Plus 15W-40 1215,34 205 л. 197 Моторно масло SL/CI-4
7400002 G-Profi MSJ 10W-30 192,35 20 л. 18.25 Моторно масло SN/CJ-4/SN
7900007 G-Profi MSJ 15W-40 309,54 30 л. 27.3 Моторно масло SN/CJ-4
7900008 G-Profi MSJ 15W-40 1856,96 205 л. 194 Моторно масло SN/CJ-4
7900021 G-Special UTTO 10W-30 131,88 20 л. 18.6 Трансмисионно-Хидравлично масло GL-4
7900022 G-Special UTTO 10W-30 1203,44 205 л. 197 Трансмисионно-Хидравлично масло GL-4
7900009 G-Profi MSI 10W-40 145,32 20 л. 19.4 Моторно масло SL/CI-4
7900010 G-Profi MSI 10W-40 1318,16 205 л. 195.1 Моторно масло SL/CI-4
7900017 G-Profi GT 10W-40 184,94 20 л. 18.3 Моторно масло CI-4
7900019 G-Profi GT LA 10W-40 203,45 20 л. 19.5 Моторно масло CI-4
7900020 G-Profi GT LA 10W-40 2023,35 205 л. 192 Моторно масло CI-4
7900023 G-Special STOU 10W-40 135,52 20 л. 19.5 Моторно масло SF/SE/CG-4/CF-4/CE/CD/GL-4
7900024 G-Special STOU 10W-40 1217,86 205 л. 195 Моторно масло SF/SE/CG-4/CF-4/CE/CD/GL-4
7800192 Газпромнефть Антифриз 40 49,92 10 кг. 10.3 Антифриз
7800198 Газпромнефть Антифриз 80 7,10 1 кг. 1.05 Антифриз
7800199 Газпромнефть Антифриз 80 1299,48 220 кг. Антифриз
7800189 Газпромнефть Антифриз SF12+ 40 6,47 1 кг. 1.035 Антифриз
7800166 Gazpromneft Moto 2T 18,72 4 л. 3.8 Моторно масло
7800160 Газпромнефть Хидравлик 32 66,04 20 л. 18.7 Хидравлично масло
7800161 Газпромнефть Хидравлик 46 69,68 20 л. 18.6 Хидравлично масло
7800158 Gazpromneft GL-4 80W-90 98,54 20 л. 19.4 Трансмисионно масло GL-4
7800163 Литол-24 4,62 400 гр. 0.436 Грес
7800211 Gazpromneft GL-4 75W-90 10,21 1 л. 0.928 Трансмисионно масло GL-4
7800212 Gazpromneft GL-4 75W-90 1801,28 205 л. Трансмисионно масло GL-4
7800205 Gazpromneft GL-5 75W-90 12,90 1 л. 0.934 Трансмисионно масло GL-5
7800170 Gazpromneft GL-4 80W-85 896,74 205 л. 2.1 Трансмисионно масло GL-4
7800185 Gazpromneft Premium C3 5W-30 51,22 5 л. 4.5 Моторно масло SN
7800186 Gazpromneft Premium N 5W-40 39,52 5 л. 4.6 Моторно масло SN/CF
7800184 Gazpromneft Grease HighSpeed ЕР 3 11,57 400 гр. 0.433
7800221 Gazpromneft Premium L 15W-40 6,38 1 л. 0.962 Моторно масло SL/CF
7800222 Gazpromneft Premium L 15W-40 22,88 4 л. 3.7 Моторно масло SL/CF
7800223 Gazpromneft Premium L 15W-40 27,85 5 л. 4.5 Моторно масло SL/CF
7800217 Gazpromneft Premium L 15W-40 977,65 205 л. 197 Моторно масло SL/CF
7800202 Gazpromneft Super 10W-40 230,36 50 л. Моторно масло SG/CD
7900025 G-Special TO-4 10W 1374,73 205 л. 197 Трансмисионно-Хидравлично масло CF/CF-2
7900026 G-Special TO-4 30 1617,42 205 л. 200 Трансмисионно-Хидравлично масло CF/CF-2
7800187 Gazpromneft GL-4 90 798,07 205 л. 200 Трансмисионно масло GL-4
7400020 G-Energy F Synth 5W-30 13,16 1 л. 0.941 Моторно масло SM/CF
7400019 G-Energy F Synth 5W-30 46,73 4 л. 3.65 Моторно масло SM/CF
7400018 G-Energy F Synth EC 5W-30 10,98 1 л. 0.945 Моторно масло
7400016 G-Energy S Synth 10W-40 9,38 1 л. 0.967 Моторно масло SL/CF
7400015 G-Energy S Synth 10W-40 32,34 4 л. 3.75 Моторно масло SL/CF
7400014 G-Energy S Synth CF 10W-40 8,99 1 л. 0.968 Моторно масло CF
7400013 G-Energy Service Line W 5W-40 12,04 1 л. 0.946 Моторно масло SN
7400011 G-Energy Service Line W 5W-30 13,79 1 л. 0.953 Моторно масло
7400009 G-Energy Service Line W 5W-30 2291,63 205 л. Моторно масло
7800155 Gazpromneft Grease LX EP 2 2410,20 180 кг. 19.1 Грес
7900028 G-Energy Expert L 10W-40 305,20 50 л. Моторно масло SL/CF
7400012 G-Energy Service Line W 5W-40 44,24 4 л. 3.65 Моторно масло SN
7400003 G-Profi GT LA 10W-40 2053,63 208 л. Моторно масло CI-4
7400004 G-Profi GT LA 10W-40 203,45 20 л. Моторно масло CI-4
7400007 G-Profi MSI 10W-40 1388,80 208 л. Моторно масло SL/CI-4
7400008 G-Profi MSI 10W-40 145,32 20 л. 18.45 Моторно масло SL/CI-4
7400006 G-Profi MSI Plus 15W-40 132,37 20 л. 18.75 Моторно масло SL/CI-4
7900027 G-Profi MSI Plus 15W-40 316,40 50 л. Моторно масло SL/CI-4
7800203 Gazpromneft Premium N 5W-40 391,56 50 л. Моторно масло SN/CF
7800159 Gazpromneft GL-5 80W-90 112,58 20 л. 19.5 Трансмисионно масло GL-5
7300007 Gazpromneft X Diesel E7 10W-40 1255,80 208 л. Моторно масло SL/CI-4
7300006 Gazpromneft X Diesel E7 10W-40 382,98 60 л. Моторно масло SL/CI-4
7300009 Gazpromneft X Diesel E7 15W-40 1163,76 208 л. SL/CI-4
7300008 Gazpromneft X Diesel E7 15W-40 354,12 60 л. SL/CI-4
7300000 Gazpromneft X TO-4 10W 458,12 60 л. Трансмисионно-Хидравлично масло CF/CF-2
7300001 Gazpromneft X TO-4 30 458,12 60 л. Трансмисионно-Хидравлично масло CF/CF-2
7300003 Gazpromneft X STOU 10W-30 391,82 60 л. Универсално масло SF/CG-4/GL-4
7300002 Gazpromneft X STOU 10W-40 400,66 60 л. Универсално масло SF/CG-4/GL-4
7200000 Gazpromneft T Line W 5W-30 701,74 60 л. Моторно масло
7200001 Gazpromneft X UTTO 10W-30 411,11 60 л. Трансмисионно-Хидравлично масло
7200003 Gazpromneft T Diesel E4 5W-30 684,41 60 л. Моторно масло
7200002 Gazpromneft T Diesel E4 5W-30 2248,43 208 л. Моторно масло
7400021 G-Special UTTO 10W-30 1221,05 208 л. Трансмисионно-Хидравлично масло GL-4
7400023 Gazpromneft Hydraulic HLP 68 710,68 208 л. Хидравлично масло
7400026 G-TRUCK Z 75W-80 256,12 20 л. Трансмисионно масло GL-4
7400027 G-TRUCK Z 75W-80 2542,81 208 л. Трансмисионно масло GL-4
7400024 G-Profi MSJ 15W-40 1884,12 208 л. Моторно масло SN/CJ-4
7400025 G-Profi GT 10W-40 1624 208 л. Моторно масло CI-4
7400028 G-Special TO-4 10W 1394,85 208 л. Трансмисионно-Хидравлично масло CF/CF-2
7400030 Gazpromneft Grease LX EP 2 254,28 18 кг. 19.7 Грес
7400031 Gazpromneft Diesel Marine 30 965,90 208 л. CF
7400032 Gazpromneft Diesel Marine 40 960,70 208 л. CF
7900029 G-Special STOU 10W-30 1174,60 205 л. Моторно масло CG-4
7800220 Gazpromneft Steelgrease CS 2 250,12 18 кг. 19.7 Грес
7900030 G-Energy Synthetic Long Life 10W-40 8,26 1 л. 0.944 Моторно масло SN/CF
7900031 G-Energy Synthetic Long Life 10W-40 30,52 4 л. Моторно масло SN/CF
7900032 G-Energy Synthetic Active 5W-30 7,97 1 л. 0.939 Моторно масло SL/CF
7900033 G-Energy Synthetic Active 5W-30 30,48 4 л. 3.6 Моторно масло SL/CF
7900034 G-Energy Synthetic Active 5W-30 36,93 5 л. 4.5 Моторно масло SL/CF
7900035 G-Energy Synthetic Active 5W-40 7,57 1 л. 0.945 Моторно масло SN/CF
7900036 G-Energy Synthetic Active 5W-40 28,84 4 л. 3.7 Моторно масло SN/CF
7900037 G-Energy Synthetic Active 5W-40 35,24 5 л. 4.5 Моторно масло SN/CF
7800210 Gazpromneft ГК марка 1 761,28 205 л. 186 Трансмисионно масло
7800225 Gazpromneft Turbo Universal 15W-40 791,28 200 л. 197 Моторно масло CD