G-Energy Expert DOT-4


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
455 милилитра
910 милилитра

SAE: 17

Спецификации / Ниво на свойствата / Одобрения:
  • ISO 4925
  • SAE J1703
  • SAE J1704
  • FMVSS 116
  • ПАО "АВТОВАЗ"
  • ООО "Автозавод "ГАЗ"
  • ПАО "КАМАЗ"
  • ПАЗ
  • УАЗ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

G-Energy Expert DOT-4 e висококачествена спирачна течност за системата на спирачките и съединителите на автомобили от домашна и чуждестранна продукция, при които се препоръчват течности, съответстващи на стандарта DOT-4. G-Energy Expert DOT-4 работи при температура на околната среда от минус 50 °С до плюс 50 °С. Използвайте в съответствие с инструкциите на производителите на автомобили.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод G-Energy Expert DOT-4
Външен вид ГОСТ 2706.1.раздел 1 Прозрачна еднородна течност от светложълт до светлокафяв цвят бе утайка и видими механични примеси
Кинематичен вискозитет
- при 40 °С, мм²/с

ГОСТ 33-2000.п. 4.2 СТО
2
1450
Нискотемпературни свойства
- състояние на течността след третиране при температура -40ºC в продължение на 144ч., Външен вид
- време за преминаване на въздушните мехурчета, сек., не повече от
- състояние на течността след третиране при температура -50ºC в продължение на 6ч., Външен вид
- време за преминаване на въздушните мехурчета, сек., не повече от
п. 4.3 СТО

Прозрачна течност без разслоения и утайка.
5
Прозрачна течност без разслояване и утайка.
8
Температура на  кипене
- на сухата спирачна течност, ºC, не по-ниска от
- на овлажнената спирачна течност, ºC, не по-ниска от

п. 4.4 СТО
п. 4.5 СТО

260
165
Стабилност при висока температура, промяна на температурата на кипене, ºC п. 4.6 СТО ± 5
Въздействие върху гума
- марка гума 7-2462, при температура 70ºC в продължение на 72ч., Промяна на обема, %
- марка гума 7-2462, при температура 70ºC в продължение на 72ч., Промяна на твърдостта, единици Шор А
- марка гума 51-1524, при температура 125ºC в продължение на 72ч., Промяна на обема, %
- марка гума 51-1524, при температура 125ºC в продължение на 72ч., Промяна на твърдостта, единици Шор А
- марка гума 51-1524, при температура 125ºC в продължение на 72ч., Външен вид на гумата след тестовете
п. 4.7 СТО


0 –10
минус 10 –0
0 –10
минус 15 –0
Не се допускат лепливост. подуване и лющене
Състояние на спирачната течност
- водороден показател (рН), ед. рН, в рамките на

п. 4.8 СТО

7.0 –9.0
Взаимодействие с метали при температура 100ºC в продължение 120 часа, промяна в масата на пластината, mg/cm², не повече от
- Бял калай
- Алуминий Д-16
- Чугун Сч25
- Стомана Ст10
- Мед М1
- Месинг Л63

п. 4.9 СТО


0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
Състояние на метални пластини след взаимодействие с течността, Външен вид на плочите Не се допускат неравности. видими с просто око. Допуска се лека промяна в цвета (оцветяване).
Водороден показател (рН) п. 4.8 СТО 7.0 –9.0
Съвместимост с вода
- при температура 60 ºС в течение на 24 ч., Време на спукване на мехурчетата, сек., не повече от
- при температура 60 ºС в течение на 24 ч., Външен вид
п. 4.10 СТО


Бистра течност без разделяне и утайка
8
Бистра течност без разделяне и утайка
Изпаряемост
- масова част на изпаренията, %, състояние на остатъка след изпарение, не повече от
- при температура 23 ºС
- при температура -5 ºС
п. 4.11 СТО
60
Отсъствие на твърди частици
Съхранява подвижност

Поръчай Поръчай Информационен лист за безопасност Информационен лист за безопасност Технически характеристики Технически характеристики