Gazpromneft Reductor WS 220


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Gazpromneft Reductor WS – серия всесезонни редукторни масла, които отговарят на високите изисквания, предявявани от производителите на промишлени редуктори. Произвеждат се на основата на висококачествени минерални масла с използване на многофункционален вносен пакет от добавки. Притежават подобрени нискотемпературни свойства и отлични противопиттингови, смазващи, деемулгиращи, антипенни свойства. Редукторните масла са предназначени за намаляване на триенето на допирателните повърхности на зъбните колела и лагерите. Осигуряват защита от задир, износване, ръждавеене и оцветяване на работните повърхности на зъбните и червячни предавки. По този начин увеличават срока на годност и гарантират безупречната работа на редукторите, експлоатирани в широк диапазон на натоварване и температури. Изпълняват ролята на уплътнения и възпрепятстват попадането на прах и влага във вътрешността на редуктора. Използването на маслата Gazpromneft Reductor WS гарантира максимално възможен ресурс на експлоатация на промишленото оборудване.

ПРЕДИМСТВА

  • Всесезонност Добри ниско- и високо температурни свойства, което позволява да се използва оборудването в широк интервал на работните температури от – 30 °С до +150 °С в зависимост от класа вискозитетни масла.
  • Защита от износване и задиране Използването на противозадирен компонент в състава на високоефективния пакет от добавки позволява да се увеличи ресурса на работа на оборудването. Повърхностната активност на добавките предотвратява контакта между металите даже в условията на максимално натоварване.
  • Термична стабилност В течение на цялата продължителност на работата се запазва непроменен химичен състав на маслото, благодарение на което при повишени температури маслото не се разлага, съхранявайки чистотата на системата.
  • Високи деемулгиращи и антипенни свойства Способстват за бързото отделяне на водата и разрушаване на пяната, което изключва увеличаване на свиваемостта на маслото, влошаване на неговата смазваща и охлаждаща способност.

ПРИЛОЖЕНИЕ

  • Маслото на Gazpromneft Reductor WS е предназначено за целогодишно използване в затворени индустриални скоростни кутии на модерно промишлено оборудване, работещо при средни, високи и повишени натоварвания.Също така се използва в циркулационните системи на различни механизми.
  • Диапазон на работната температура Gazpromneft Reductor WS-100: -30/+100 °С.
  • Диапазон на работната температура Gazpromneft Reductor WS-150: -25/+130 °С.
  • Диапазон на работната температура Gazpromneft Reductor WS-220: -20/+150 °С.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Gazpromneft Reductor WS 220
Кинематичен вискозитет
- при 100 °С, мм²/с

ASTM D 445

220
Пламна температура в отворен тигел, °С ASTM D 92 256
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 27
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.5
Вискозитетен индекс ASTM D 2270 97
Корозия на медта, 3 часа при 100 °C ASTM D 130

Поръчай Поръчай Safety data sheet Safety data sheet Информационен лист за безопасност Информационен лист за безопасност Технически характеристики Технически характеристики