Gazpromneft Reductor CLP 150


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
20 литра
50 литра
205 литра


Спецификации / Ниво на свойствата / Одобрения:
  • DIN 51517 Part 3
  • AGMA 9005-E02
  • AIST 224
  • Danieli
  • David Brown S1.53.101 (E)
  • MAG P-74

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Разработени за приложение в зъбни предавки на съвременното промишлено оборудване, изискващо използването на висококачествени легирани масла с повишени противопиттингови, противоизносни, антикорозионни свойства. Също така могат да се използват в циркулационни системи на различни механизми, работещи при повишено натоварване, във възлите на триене на автоматичните преси за горещо щамповане и други тежко натоварени възли на промишлено оборудване. Произвеждат се с използване на високоефективен вносен пакет от добавки, който предотвратява детайлите от корозия, които съществено подобряват смазочните, деемулгиращи, антипенни свойства. Позволяват да се съкрати номенклатурата на редукторните масла, използвани от потребителите.

ПРЕДИМСТВА

  • превъзходните противоизносни и противозадирни свойства осигуряват надеждна защита на зъбните предавки.
  • осигуряват висока термоокислителна стабилност, което позволява да се съхранят високите експлоатационни характеристики в продължение на целия срок на годност на маслото.
  • гарантират увеличаването на ресурса на промишленото оборудване.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Gazpromneft Reductor CLP 150
Кинематичен вискозитет
- при 40 °С, мм²/с

ASTM D 445

150
Пламна температура в отворен тигел, °С ASTM D 92 242
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 19
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.7
Плътност
- при 20 °С, г/см³

ASTM D 4052

0.892
Вискозитетен индекс ASTM D 2270 92
Триболични характеристики при 20°С ±5°С на ЧШМ
- индекс на триене (Из), Н
- диаметър на износване (Ди), мм

ГОСТ 9490
ГОСТ 9490

470
0.27
Корозия на медта, 3 часа при 100 °C ASTM D 130

Поръчай Поръчай Safety data sheet Safety data sheet Информационен лист за безопасност Информационен лист за безопасност Технически характеристики Технически характеристики