Gazpromneft Reductor CLP 680


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
20 литра
50 литра
205 литра


Спецификации / Ниво на свойствата / Одобрения:
 • DIN 51517 Part 3
 • AGMA 9005-E02
 • AIST 224
 • Danieli
 • David Brown S1.53.101 (E)

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Разработени за приложение в зъбни предавки на съвременното промишлено оборудване, изискващо използването на висококачествени легирани масла с повишени противопиттингови, противоизносни, антикорозионни свойства. Също така могат да се използват в циркулационни системи на различни механизми, работещи при повишено натоварване, във възлите на триене на автоматичните преси за горещо щамповане и други тежко натоварени възли на промишлено оборудване. Произвеждат се с използване на високоефективен вносен пакет от добавки, който предотвратява детайлите от корозия, които съществено подобряват смазочните, деемулгиращи, антипенни свойства. Позволяват да се съкрати номенклатурата на редукторните масла, използвани от потребителите.

ПРЕДИМСТВА

 • превъзходните противоизносни и противозадирни свойства осигуряват надеждна защита на зъбните предавки.
 • осигуряват висока термоокислителна стабилност, което позволява да се съхранят високите експлоатационни характеристики в продължение на целия срок на годност на маслото.
 • гарантират увеличаването на ресурса на промишленото оборудване.

ПРИЛОЖЕНИЕ

 • Модерни индустриални скоростни кутии, работещи на предприятия на минното дело, машиностроенето, металургията, енергетиката, строителството, нефтената промишленост и други.
 • Редуктори с прави и спираловидни цилиндрични, конични, шевронни, планетарни зъбни колела.
 • За използване в системи за смазване на циркулационни лагери.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Gazpromneft Reductor CLP 680
Кинематичен вискозитет
- при 40 °С, мм²/с

ASTM D 445

680
Пламна температура в отворен тигел, °С ASTM D 92 292
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 15
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.7
Плътност
- при 20 °С, г/см³

ASTM D 4052

0.909
Вискозитетен индекс ASTM D 2270 90
Триболични характеристики при 20°С ±5°С на ЧШМ
- индекс на триене (Из), Н
- диаметър на износване (Ди), мм

ГОСТ 9490
ГОСТ 9490

550
0.29
Корозия на медта, 3 часа при 100 °C ASTM D 130

Поръчай Поръчай Технически характеристики Технически характеристики