Gazpromneft Hydraulic HZF 46


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
20 литра
205 литра


Спецификации / Ниво на свойствата / Одобрения:
 • DIN 51524 Part 2
 • Eaton Vickers 35VQ25
 • MAG P-70 (ISO 46)
 • Denison HF-0
 • Denison HF-1
 • Denison HF-2
 • Bosch Rexroth 90220-01

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Серията безпепелни хидравлични масла е предназначена за използване в хидросистемите на тежкотоварните машини и оборудване, включително с ЦПУ, в машините за леене под налягане, мобилните приложения и морските плавателни съдове, които работят при високи температури и налягания. Могат да се прилагат в хидросистеми, оборудвани с високопроизводителни помпи от различни типове. Биха могли да се използват в системи, които съдържат сервоклапани, в които не се допуска натрупването на отлагания. Маслото е разработено съвместно с един от световните лидери в областта на производството на смазочни материали. Произведено е на основата на минерални дълбокопочистващи базови масла и специално подбрани вносни добавки, които осигуряват на маслото отлична термична и хидролитична стабилност, добри деемулгиращи и антикорозионни свойства, уникална филтруемост.

ПРЕДИМСТВА

 • продължителни срокове на годност на маслото и оборудването, към което се прилага.
 • отлична антикорозионна и антиокислителна стабилност по отношение на цветните метали и сплави (мед, сребро, бронз, цинк), благодарение на балансиран пакет добавки и висококачествено базово масло.
 • ефективна работа на маслото, ако в него попадне малко количество вода и добра отделяемост от значителни количества вода, висока хидролитична стабилност.
 • отлична съвместимост с уплътнения на хидравлични системи заради прилагането на безпепелен пакет от добавки.
 • осигурява бързо въздухоотделяне без излишно пенообразуване.
 • подобрени екологични свойства, обусловени от отсъствие на цинк в състава на маслото.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Gazpromneft Hydraulic HZF 46
Кинематичен вискозитет
- при 100 °С, мм²/с
- при 40 °С, мм²/с

ASTM D 445
ASTM D 445

6.7
46
Пламна температура в отворен тигел, °С ASTM D 92 226
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 -32
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.2
Плътност
- при 20 °С, кг/см³

ASTM D 4052

875
Вискозитетен индекс ASTM D 2270 96
Клас на чистота, не повече от ГОСТ 17216 10

Поръчай Поръчай Safety data sheet Safety data sheet Информационен лист за безопасност Информационен лист за безопасност Технически характеристики Технически характеристики