Gazpromneft Reductor F 220


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
20 литра
205 литра


Спецификации / Ниво на свойствата / Одобрения:
  • DIN 51517 Part 3

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Серията редукторни масла, специално разработени в съответствие с изискванията на най-съвременните (Rev.13) спецификации на подразделението Siemens AG за използване на редукторите Flender с винтови, конусни, планетарни предавки. Благодарение на балансираната композиция от базови масла с добавки, маслата от тази серия осигуряват висока устойчивост към окисление, напрежение в контактната зона и повърхността на микро-питинг. Маслата от серията Gazpromneft Reductor F са съвместими в най-разпространените материали за уплътнение, прилагани в редукторите. Позволяват да се съкрати номенклатурата от редукторни масла, използвани от производителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ

  • За затворени редуктори Flender със системи за циркулационни смазки или за смазване чрез впръскване, в закрити редуктори на други производители; в зъбчати предавки на оборудване, работещо при средни и високи натоварвания, в това число циркулационни системи на различни механизми, работещи при големи натоварвания; във възлите на триене на автоматичните горещи преси и други тежко натоварени елементи на промишленото оборудване – там, където се препоръчва използване на масло, което отговаря на изискванията DIN 51517 Part 3 (CLP),съответстващ на вискозитетния клас. Коректно подбраният смазочен материал позволява да се намалят загубите за техническо обслужване и ремонт на оборудването, както и да се увеличи срокът на използване и ефективността на агрегатите.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Gazpromneft Reductor F 220
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм²/с ASTM D 445 18
Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм²/с ASTM D 445 220
Пламна температура в отворен тигел, °С ASTM D 92 230
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 9
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.6
Плътност, при 15 °C, кг/м³ ASTM D 4052 890
Вискозитетен индекс ASTM D 2270 96
FZG A/8.3/90, степени на натоварване DIN ISO 14635 - 1 >12
FZG A/16.6/90, степени на натоварване DIN ISO 14635 - 1 >12

Поръчай Поръчай Safety data sheet Safety data sheet Информационен лист за безопасност Информационен лист за безопасност Технически характеристики Технически характеристики