Газпромнефть Редуктор ИТД 680


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра


Спецификации / Ниво на свойствата / Одобрения:
  • DIN 51517 Part 3

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Предназначени за смазване на зъбни предавки от промишлено оборудване, работещо на средни и високи натоварвания, в това число и ударни. Могат да се прилагат във възлите на триене на автоматичните преси за горещо щамповане, циркулационните системи на различните механизми, работещи под високо натоварване и други тежко натоварени системи на промишленото оборудване. Произвеждат се на основата на високорафинирани минерални базови масла с използване на многофинкционален вносен пакет от добавки, който спомага за подобряването на смазващите, антиокислителни, противоизносващи и противозадирни свойства.

ПРЕДИМСТВА

  • предотвратява от износване, задир, заяждане и схващане на детайлите и механизмите.
  • ефективно защитават детайлите на зъбните предавки и лагерите от корозия.
  • притежават висока антиокислителна стабилност.
  • гарантират увеличаване на ресурса на работа на редуктора, както и удължаване на срока за смяна на маслото.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Газпромнефть Редуктор ИТД 680
Кинематичен вискозитет
- при 40 °С, мм²/с

ASTM D 445

680
Пламна температура в отворен тигел, °С ASTM D 92 272
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 15
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.5
Плътност
- при 20 °С, г/см³

ASTM D 4052

0.906
Вискозитетен индекс ASTM D 2270 88
Триболични характеристики при 20°С ±5°С на ЧШМ
- индекс на триене (Из), Н
- диаметър на износване (Ди), мм
522
0.31
Корозия на медта, 3 часа при 100 °C ASTM D 130

Поръчай Поръчай