Литол-24


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
4 килограма
8 килограма
15 килограма
18 килограма
40 килограма
45 килограма
50 килограма
150 грама
170 килограма
350 грама
400 грама
800 грама


Спецификации / Ниво на свойствата / Одобрения:
  • DIN 51 502 K 3 K-40

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Антифрикционна многоцелева водоустойчива смазка на основата на минерално масло, литиев сапун и високоефективен пакет с добавки. Прилага се при плъзгащи и търкалящи лагери, шарнири, зъбни колела и други предавки, на триещите се повърхности на колесни и верижни превозни средства, в индустриални механизми, електрически машини и т.н.. Температурен диапазон на работа от -40 до +120 °С, краткосрочно поддържа работоспособност при температура до +130 °С.

ПРЕДИМСТВА

  • Притежава висока колоидна, химическа и механична стабилност.
  • Добре издържа на въздействието на вода.
  • Запазва еластичност и способност за смазване при високи температури.
  • Осигурява отлична защита на смазваните части дори при силно износени части на триене.
  • Здраво се закрепва за смазваните повърхности.
  • Предотвратява развитието на всички основни видове износване.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Литол-24
Триболични характеристики при 20±5 °С на ЧШМ: индекс на триене (Из), Н 28.2
Триболични характеристики при 20±5 °С на ЧШМ: натоварване на спойките (Рс), Н 1410
Пенетрация при 25 °С с примесване, 10-1 мм 240
Вискозитет, Па•с, при -20 °С и среден градиент на скоростта на деформация 10 с-1 641
Вискозитет, Па•с, при 0 °С и среден градиент на скоростта на деформация 10 с-1 221
Вискозитет, Па•с, при 50 °С и среден градиент на скоростта на деформация 10 с-1 9.9
Критично натоварване (РК), Н 630
Предел на здравина на преместване, Па при 20 °С 745
Предел на здравина на преместване, Па при 80 °С 235
Колоидна стабилност, % 11
Температура на капкопадане, °С 190

Поръчай Поръчай Safety data sheet Safety data sheet Информационен лист за безопасност Информационен лист за безопасност Технически характеристики Технически характеристики