Gazpromneft Hydraulic HLPD 46


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
20 литра
205 литра


Спецификации / Ниво на свойствата / Одобрения:
  • DIN 51524 Част 2, с изключение на демулсиращите свойства на ASTM D1401 (Този показател не се прилага за масла на ниво HLPD)

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Серията висококачествени хидравлични масла на основата на минерални базови масла чрез дълбока селективна обработка и старателно подобрени чрез балансиран многофункционален пакет от добавки, намаляващ износването, осигуряващ ефект на почистване в хидросистемата и поддържа замърсените частици в тънкодисперсно летливо състояние. В сравнение с продукцията от ниво HLP съдържа добавки от типа DD (миещо-диспергиращи), способни за превръщане на окислени продукти и замърсени примеси във форма на тънки дисперсии, суспензии и емулсии.

ПРЕДИМСТВА

  • Чистота на системата Притежават отлични миещо-диспергиращи свойства, емулгиращи свойства. Способни са да диспергират твърди частици на замърсявания и да емулгират течни примеси. Предотвратяват образуването на утайки, което може да доведе до увреждане на системата. Възпрепятстват утаяване на твърдите частици и течни примеси, които се извеждат от системата при стадия на фиртрирането.За металообработващите машини, където водоразтворими смазочно-охлаждащи течности (СОТ) могат да замърсят хидравличната система, възпрепятстват образуването на катран на клапаните и в цилиндрите, Като емулгира проникналата смазочно-охлаждаща течност.
  • Защита от износване Използването на противотриещия компонент и добавки DD в състава на високоефективния пакет добавки отлично защитават възлите на хидравличната система от износване, удължавайки срока на работа на оборудването.
  • Термична стабилност Високата термоокислителна стабилност дава възможност за използване на маслото при високи температури без образуване на лакови отлагания.
  • Защита от корозия Осигуряват отлични антикорозионни свойства, тъй като маслата притежават способност да не образуват киселини в емулсията. Металните повърхности, които влизат в контакт с хидравличното масло даже при престой в дълги срокове са защитени от корозионно въздействие.

ПРИЛОЖЕНИЕ

  • Препоръчва се за използване в хидравлични системи на машини, преси и други промишлени съвременни местни и вносни съоръжения, подвижни хидравлични системи, работещи при тежки условия, където е възможно да се появи в системата вода, нечистотия, износване и / или смесена с вода охлаждаща течност (LW) , В този случай малко количество вода се абсорбира поради емулгиращата способност, без загуба на работоспособност.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Gazpromneft Hydraulic HLPD 46
Кинематичен вискозитет
- при 100 °С, мм²/с
- при 40 °С, мм²/с

ASTM D 445
ASTM D 445

6.7
46
Пламна температура в отворен тигел, °С ASTM D 92 226
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 21
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.3
Плътност
- при 20 °С, кг/см³

ASTM D 4052

875
Вискозитетен индекс ASTM D 2270 96
Клас на чистота, не повече от ГОСТ 17216 12

Поръчай Поръчай Safety data sheet Safety data sheet Информационен лист за безопасност Информационен лист за безопасност Технически характеристики Технически характеристики