Gazpromneft EP-2


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
15 килограма
18 килограма
45 килограма
150 грама
170 килограма
350 грама
800 грама


Спецификации / Ниво на свойствата / Одобрения:
  • DIN 51 502 KP 2 К-40

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Многофункционална водоустойчива смазка със свойства против триене на основата на минерално масло, сгъстен литиев сапун и 12-оксистеаринова киселина, която съдържа високоефективен пакет добавки. Използва се за смазване на плъзгащи и търкалящи лагери на транспортните средства, както и при машини и механизми от промишленото оборудване. Температурен диапазон на работа – от -40 до +130 °С, За кратко време запазва работоспособност при температура до +150 °С.

ПРЕДИМСТВА

  • Притежава добра колоидна, химическа и механична стабилност.
  • Осигурява отлична защита на смазаните детайли, предотвратява развитието на всички видове износване.
  • Отлично издържа на въздействието на водата.
  • Запазва еластичност и способност за смазване при високи и ниски температури.
  • Здраво се задържа на смазочните повърхности.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Gazpromneft EP-2
Триболични характеристики при 20°С ±5°С на ЧШМ
- индекс на триене (Из), Н

ГОСТ 9490

2450
Вискозитет
- Па•с, при -20 °С и среден градиент на скоростта на деформация 10 с-1

ГОСТ 7163

500
Колоидна стабилност на отделено масло
- стабилност, %

ГОСТ 7142

15
Съответства на стандарта DIN 51502 KP 2 K - 40
Предел на здравина на преместване, Па
- при 50 °С

ГОСТ 7143

250
Температура на капкопадане, °С ГОСТ 6793 200

Поръчай Поръчай Safety data sheet Safety data sheet Информационен лист за безопасност Информационен лист за безопасност Технически характеристики Технически характеристики