Gazpromneft EP-3


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
18 килограма
45 килограма


Спецификации / Ниво на свойствата / Одобрения:
  • DIN 51 502 KP 3 К-40

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Многофункционална водоустойчива грес със свойства срещу триене на основата на минерално масло, сгъстен литиев сапун 12-оксистеаринова киселина, съдържаща високоефективен пакет добавки. Прилага се в различни възли на триене при колесни и верижни транспортни средства, при повечето видове индустриално оборудване, както и при оборудването, което се експлоатира при високи ударни натоварвания и специфичен натиск. Температурен диапазон на работа от -40 до +130°С, краткосрочно запазва работоспособност при температура до +150 °С.

ПРЕДИМСТВА

  • Притежава изключителни свойства срещу триене и корозия.
  • При различни натоварвания и температурни режими съхранява консистенцията си и своята химическа и механична стабилност.
  • Добра издържливост на водно въздействие.
  • Осигурява отлична защита на смазаните детайли, предотвратява развитието на всички видове износване.
  • Съхранява еластичността и смазващата способност при високи и ниски температури.
  • Здраво се закрепя на смазваните повърхности.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Gazpromneft EP-3
Триболични характеристики при 20°С ±5°С на ЧШМ
- индекс на триене (Из), Н

ГОСТ 9490

2450
Пенетрация при 25 °С с примесване, 10-1 мм ГОСТ 5346 240
Вискозитет
- Па•с, при -20 °С и среден градиент на скоростта на деформация 10 с-1

ГОСТ 7163

650
Колоидна стабилност на отделено масло
- Па при 20 °С

ГОСТ 7142

12
Съответства на стандарта DIN 51502 KP 3 K - 40
Предел на здравина на преместване, Па
- при 50 °С

ГОСТ 7143

250
Температура на капкопадане, °С ГОСТ 6793 200

Поръчай Поръчай Safety data sheet Safety data sheet Информационен лист за безопасност Информационен лист за безопасност Технически характеристики Технически характеристики