Газпромнефть Антифриз SF12+ 40


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
1 килограм
5 килограма
10 килограма
220 килограма


Спецификации / Ниво на свойствата / Одобрения:
 • VW TL-774 F (G12+)
 • Ford WSS-M 97B44-D
 • GM 6277M
 • Opel B040 1065
 • MB 325.3
 • MTU MTL 5048
 • ASTM D3306
 • ASTM D4985
 • AFNOR NF R 15-601
 • BS 6580
 • SAE J1034

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Газпромнефт Антифриз SF 12+ 40 е готова за употреба охлаждаща течност на базата на етиленгликол, предназначена за използване в двигатели с вътрешно горене, включително автомобилни и стационарни двигатели.
Газпромнефт Антифриз SF 12+ 40 - готова за използване охлаждащата течност с темпарутурна защита от замръзване -40 °С, разтвор на концентрата и вода е в съотношение 50%: 50% от обема. Охлаждащата течност може да се използва в охладителните системи на всички видове автомобили, тъй като отговаря на стандартите ASTM D3306 за леките автомобили и ASTM D4985 за тежкотоварни двигатели за камиони.
Газпромнефт Антифриз SF 12+ 40 съдържа карбоксилатен пакет от инхибитори на корозията, базирани на соли на по-високи органични (алифатни) киселини. Той не съдържа нитрити, амини, фосфати, силикати в състава си. Той е направен в съответствие със СТО 84035624-166-2015, има червен цвят.

ПРЕДИМСТВА

 • Газпромнефт Антифриз SF 12+ 40 има следните предимства и отличителни черти:.
 • Отговаря на спецификациите на MAN 324 SNF и VW TL 774-F (G12 +).
 • Отговаря на спецификациите на MAN 324 SNF и VW TL 774-F (G12 +).
 • Съвместим с антифризте от предишните спецификации на VW G12 и G11 (TL 774 C / D).
 • Пакетът от добавки е изработен от безсиликатна технология.
 • Възможно е да се използват както в чугунени, така и в алуминиеви двигатели.
 • Не образува отлагания и налепи.
 • Надеждна и дългосрочна защита срещу корозия.
 • Предотвратява кавитация.
 • Няма склонност към пенообразуване.
 • Може да се смесва с други антифризи със същата спецификация. Въпреки това, за да се възползвате максимално от Газпромнефт Антифриз SF 12+ 40 се препоръчва пълна подмяна на охлаждащата течност вместо смесване.

ПРИЛОЖЕНИЕ

 • Газпромнефть Антифриз SF 12+ 40 се използва без разреждане с вода.
 • Охлаждащата течност трябва да се излива в охладителната система на двигателя след изтичане на използваната течност и подходящо промиване на системата.
 • Газпромнефт антифриз SF 12+ осигурява дългосрочна защита на двигателя от замръзване, кипене, кавитация и корозия. Препоръчителният срок на експлоатация е според наръчника на автомобила или двигателя.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Газпромнефть Антифриз SF12+ 40
Плътност
- при 20 °С, г/см³

ASTM D1122

1.114
Цвят визуално червен
Температура на  кипене
- концентрат, °С
- разтвор 50% об., °С

ASTM D1120
ASTM D1120

160 мин
108
Резерв на алкалност, мл HCl ASTM D1121 4 .0 мин
pH, 50% об. ASTM D1287 8.5
Образуване на пяна
- обем, мл
- време на утаяване, сек

ASTM D1881
ASTM D1881

30
2
Температура на кристализация, °С, 50% об. ASTM D1177 -37
Съдържание на вода, % маса ASTM D1123 3

Поръчай Поръчай Safety data sheet Safety data sheet Информационен лист за безопасност Информационен лист за безопасност