Gazpromneft GL-5 75W-90


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
1 литър
4 литра
20 литра
205 литра

API: GL-5
SAE: 75W-90

Спецификации / Ниво на свойствата / Одобрения:
  • API GL-5

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Всесезонно трансмисионно масло, предназначено за работа във високонатоварени агрегати на механичните трансмисии (водещи мостове, трансферни кутии и др.) с всякакви видове зъбни предавки, включително и хипоидни, монтирани на леки и товарни автомобили, друга мобилна техника, работеща в особено тежки условия на експлоатация, където се препоръчва ниво на маслото API GL-5 с EP добавки.

ПРЕДИМСТВА

  • Отличните противозадирни свойства осигуряват надеждна работа на зъбните предавки в най-тежките режими на експлоатация.
  • Притежава отлични нискотемпературни свойства, осигурява работата на агрегатите на трансмисията до -40 °С.
  • Ефективно възпрепятства пенообразуването, проявява отлична съвместимост с материалите на уплътнението.
  • Отличните противоизносни и антикорозионни свойства на маслото съществено удължават срока на работа на трансмисията.
  • Отличната термична стабилност осиурява удължен интервал на замяна.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Gazpromneft GL-5 75W-90
Кинематичен вискозитет
- при 100 °С, мм²/с
- при 40 °С, мм²/с

ASTM D 445


15.8
130 000
Пламна температура в отворен тигел, °С ASTM D 92 200
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 42
Плътност
- при 20 °С, г/см³

ASTM D 4052

858
Триболични характеристики при 20°С ±5°С на ЧШМ
- индекс на триене (Из), Н
- натоварване на спойките (Рс), Н

ГОСТ 9490
ГОСТ 9490

584
3743

Поръчай Поръчай