G-Special TO-4 10W


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
20 литра
205 литра
208 литра

API: CF,CF-2
SAE: 10W

Спецификации / Ниво на свойствата / Одобрения:
 • Caterpillar TO-4
 • Allison C-4
 • Komatsu KES 07.868.1
 • API CF/CF-2
 • ZF TE-ML 03C

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

G-Special ТО-4 10W е универсално трансмисионно-хидравлично масло, предназначено за трансмисии с превключване под натоварване, основни предавки, хидростатични трансмисии и хидравлични системи за техника. Специално са проектирани за използване в задвижването на специални и кариерни съоръжения. Произвежда се с висококачествени минерални базови масла и многофункционален пакет добавки. Отговаря на изискванията на спецификациите Caterpillar TO-4 и Allison C-4.

ПРЕДИМСТВА

 • Отличните триещи свойства осигуряват минимално приплъзване на диска на съединителя, гладка и тиха работа на спирачките.
 • Високите антикорозионни свойства предпазват частите от образуването на корозивни черупки.
 • Притежава оптимални нискотемпературни свойства (G-Special ТО-4 10W).
 • Съхранява стабилни вискозитетно-температурни свойства през целия период на експлоатация.

ПРИЛОЖЕНИЕ

 • Предназначени за използване в хидравлични системи и хидростатични задвижвания, предавателни механизми със силово превключване, хидромеханични и механични кутии, бордови зъбни колела и главни задвижвания, кормилни и спирачни системи, при които производителят препоръчва работната течност в съответствие със спецификациите на Caterpillar TO-4 или Allison C4.
 • Не се препоръчва да се използва във възлите на триене, за които са предписани течности от типа UTTO, заради съществените разлики в изискванията за спецификация TO-4 за стойностите на триене.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод G-Special TO-4 10W
Кинематичен вискозитет
- при 100 °С, мм²/с
- при 40 °С, мм²/с

ASTM D445
ASTM D445

6.2
37.4
Пламна температура в отворен тигел, °С ASTM D 92 226
Температура на течливост, °С ASTM D 97 - 36
Плътност
- при 15 °С, г/см³

ASTM D 4052

887
Вискозитетен индекс ASTM D 2270 111

Поръчай Поръчай Safety data sheet Safety data sheet Информационен лист за безопасност Информационен лист за безопасност