Газпромнефть МГ-68В


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
4 литра
20 литра
205 литра

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Предназначено за хидравлични системи и трансмисии за трактори и друга селскостопанска техника, работещи при налягане на не повече от 25 МПа. Произвежда се на основата на минерални масла, съдържа ефективен пакет от добавки, подобряващи антиокислителните, противоизносващи, депресорни и антипенни свойства.

ПРЕДИМСТВА

  • Напълно съвместимо с материалите, които се използват в хидравличното задвижване.
  • Добрите свойства по отношение на водата и въздуха осигуряват безпрепятствена работа на маслата при тежки природни и експлоатационни условия.
  • Осигуряват стабилност на вискозитетно-температурните характеристики при пълния диапазон от работни температури.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод Газпромнефть МГ-68В
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм²/с ГОСТ 33 8.7
Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм²/с ГОСТ 33 66.7
Пламна температура в отворен тигел, °С ГОСТ 4333 234
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 31
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.9
Плътност, при 20 °С, кг/см³ ГОСТ 3900 884
Вискозитетен индекс ГОСТ 25371 93
Триболични характеристики при 20±5 °С на ЧШМ: диаметър на износване (Ди), мм ГОСТ 9490 0.32

Поръчай Поръчай Safety data sheet Safety data sheet Информационен лист за безопасност Информационен лист за безопасност Технически характеристики Технически характеристики