МГЕ-46В


Продуктът се предлага в следните разфасовки:
4 литра
20 литра
205 литра

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Масло, предназначено за хидравлични системи (хидростатично задвижване) на селскостопанска, строително-пътна и друга специална техника, която работи под налягане до 35 МПа с краткотрайно повишение до 42 МПа. Ефикасно при агрегати с хидростатично задвижване в температурен диапазон от -10 до +80 °С. Произвежда се на основата на минерални масла, съдържа ефикасен комплекс от добавки, осигуряващи високо ниво и стабилност на вискозитетните, противоизносни, антиокислителни свойства.

ПРЕДИМСТВА

  • Маслото не е агресивно по отношение на материалите, използвани в хидравличното задвижване.
  • Добрите свойства по отношение на водата и въздуха осигуряват безпроблемна работа на маслата в тежки природни и експлоатационни условия.
  • Осигурява стабилност на вискозитетно-температурните характеристики в пълния диапазон на работни температури.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типични характеристики Метод МГЕ-46В
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм²/с ГОСТ 33 6.7
Кинематичен вискозитет при 50 °С, мм²/с ГОСТ 33 46.4
Пламна температура в отворен тигел, °С ГОСТ 4333 227
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 33
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.95
Плътност, при 15 °C, кг/м³ ASTM D 4052 881
Вискозитетен индекс ГОСТ 25371 95
Триболични характеристики при 20±5 °С на ЧШМ: диаметър на износване (Ди), мм ГОСТ 9490 0.31

Поръчай Поръчай Safety data sheet Safety data sheet Информационен лист за безопасност Информационен лист за безопасност Технически характеристики Технически характеристики